Debat in Brussel over doorbraak fotografie

Woensdagavond 7 december is op de locatie IJskelders van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een debat over de vraag waar de groeiende populariteit van de fotografie toe leidt. Onder leiding van Antoon van den Braembussche (universitair hoofddocent
kunstfilosofie) wisselen van gedachten: Willem Elias, hoogleraar filosofie
Arno Roncada, kunstenaar/fotograaf
Christophe Ruys, directeur Fotomuseum Antwerpen
Johan Swinnen, hoofddocent Time Based Arts (en verder onder meer schrijver van de PhotoQ-rubriek WERF)

Uit een toelichting:
‘Het laatste decennium waren we getuige van een opvallende doorbraak van de fotografie in de beeldende kunsten. Wat zijn de belangrijkste redenen voor deze doorbraak en in zekere zin late erkenning voor de potenties van de fotografie als medium en als kunstvorm? Of hebben we hier te maken met een renaissance? Hoe verhoudt de fotografie zich tot de nieuwe media en tot de beeldende kunsten in het algemeen? Confronteert het fotografisch medium ons met een eigen specificiteit en meerwaarde? Waaruit bestaan deze precies? Noopt de recente doorbraak of renaissance ons tot een opnieuw doordenken van het fotografisch beeld? Welke concepten of theorieën komen in aanmerking om deze hernieuwde reflectie gestalte te geven?’

Voor een deel zou de discussie ook kunnen gaan over Swinnens constatering dat er in België een infrastructuur voor fotografie ontbreekt.

Het debat duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De IJskelders vindt men aan de Waversesteenweg 1015.

• Meer informatie: projectb*