Debat over auteursrecht en architecten

Het Architectuur Instituut Rotterdam organiseert op 21 september een debat over de recent opgelaaide spanning in het auteursrecht tussen fotografen en architecten.
Het persbericht:

Onlangs is ophef ontstaan toen bekend werd dat de ontwerper van de Erasmusbrug, UN Studio, haar recht op beeldrecht liet gelden. Verontwaardigde reacties en steunbetuigingen verschenen in diverse media, evenals tegenstrijdige berichten over de juridische praktijk. Fotograaf Rob Niemantsverdriet schreef een column onder de titel ‘Ceci n’est pas un pont’, waarin hij zich afvraagt wat de logica is achter het copyright op de publicatie van een foto van een brug.

Wanneer iemand een ontworpen object aanschaft, is het beeldrecht niet automatisch van hem. Voor wie geldt het auteurs- of het beeldrecht en wanneer gaat dat in? Ontkent UN Studio de artisticiteit van de fotograaf, zoals Niemantsverdriet stelt, of zou juist een fotograaf moeten begrijpen dat het scheppen van een werk automatisch van rechtswege auteursrechten verschaft? Is de persvrijheid met deze wet in het geding of blijft er voldoende ruimte voor het zogenaamd ‘citeren’ van beelden? In hoeverre beperkt het beeldrecht fotografen en beeldredacteuren daadwerkelijk in hun werk? En kan een architect er niet juist trots op zijn als hij een icoon voor de stad heeft ontworpen? UN Studio’s zegt overigens dat niet-commerciële partijen die zich inzetten voor de promotie van Rotterdam en zich melden met een verzoek tot rechtenvrij gebruik, altijd toestemming wordt verleend. Als iedereen zijn zaken netjes regelt is er geen noodzaak voor discussie, is de wet er niet immers voor om dit soort juridische zaken te regelen? Deze en andere vragen staan centraal in het debat dat AIR organiseert op 21 september in café Prachtig onder de Erasmusbrug.

PROGRAMMA
20.00: inloop
20.15: welkomstwoord en inleiding door een moderator
20.20: aftrap discussie door Rob Niemantsverdriet
20.35: discussie met panel, o.a. Rob Niemantsverdriet, fotograaf,
Edo van der Zouwen, Stichting Beeldrecht, Flip Bool, Nederlands Fotomuseum, prof. mr. Egbert Dommering, hoogleraar Informatierecht
22.30: afsluiting

DATUM: dinsdag 21 september 2004
TIJD: 20.15 uur tot 22.30 uur
PLAATS: Maashal grand café Prachtig, Willemsplein 73/79, Rotterdam

Toegang gratis, reserveren aanbevolen: 010-2809700 of op info@airfoundation.nl

• Eerder op PhotoQ: Boomerang ingezet in kwestie rond Erasmusbrug