Debat over de toekomst van fotojournalistiek

Op woensdag 18 oktober vind in de Amsterdamse Balie een debat plaats met als stelling: ‘De professionele fotojournalist verdwijnt in de marge!’
Het persbericht van de organisatoren NVF, fotojournalisten van de NVJ, het Nederlands Fotomuseum en de Erasmus Universiteit Rotterdam scherpt deze stelling aan met de volgende constateringen: ‘Schrijvende journalisten maken foto’s. Redacteuren kiezen buiten fotoredacties om hun eigen beeld op internet. Amateur-foto’s halen de voorpagina. De opleidingen leveren steeds meer multimediajournalisten af. Maken de dagbladen ook in de toekomst nog gebruik van professionele fotografen?’

Wanneer we ervan uitgaan dat het in de huidige maatschappij steeds meer om ‘het beeld’ draait, hoe moeten wij dan omgaan met de presentaties van professionals in bedrijfsleven, overheid en politiek, die slim gebruik maken van beeld om opinies te beïnvloeden en processen te sturen? Is het professionele, analytische oog van de fotojournalist dan niet onmisbaar om dergelijke machinaties inzichtelijk te maken?

Hoe gaan de redacties om met beeld? Is het fotobeleid volledig dienstbaar aan de oplagecijfers of wordt er toch nog verder gekeken? Hoe kan de fotojournalist omgaan met de huidige ontwikkelingen en toe zijn journalistieke functie blijven vervullen?

Dit alles wordt besproken in een debat dat geleid wordt door Francisco van Jole. Voor het forum zijn uitgenodigd: Bas van Beek, adjunct directeur ANP Photo; Bart Brouwers, hoofdredacteur Sp!ts en jurylid Zilveren Camera; Emile Fallaux, hoofdredacteur Vrij Nederland; Arno Haijtema, chef fotoredactie De Volkskrant; Juan Vrijdag, fotojournalist en Louis Zaal, directeur Hollandse Hoogte.

Naast de discussie is er ruimte voor beeldpresentaties en gesproken columns van Hans Aarsman.

De avond begint om 20.30 uur. U kunt zich aanmelden via nvf@nvj.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellie Speet, telefoon 020-6766771.