Deens museum krijgt vijf Dijkstra’s

Het Louisiana Museum in Kopenhagen heeft een schenking van vijf foto’s van Rineke Dijkstra gekregen, aldus de Volkskrant. De kosten worden gedragen door de stichting Dutch Art Works, dat twee keer eerder Nederlandse kunst schonk aan buitenlandse musea.
Dutch Art Works bestaat al enkele jaren en krijgt jaarlijks vier ton van de BankGiroLoterij. Sinds begin dit jaar helpt het fonds buitenlandse musea die Nederlandse kunst willen verwerven.

Eerder is een schilderij van Robert Zandvliet aan het Kunstmuseum in Bonn geschonken en twee schilderijen van Marlene Dumas aan de Tate Gallery in Londen.

Het Louisiana Museum benaderde Dutch Art Works omdat het de foto’s van Rineke Dijkstra graag wilde hebben, maar er geen geld voo rhad.