Digitale Bibliotheek verwijdert onder druk afbeeldingen

De website Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) heeft begin deze maand alle beeldmateriaal in publicaties van na 1900 verwijderd. Dat is gebeurd nadat de auteursrechtenorganisatie Pictoright dreigde met een miljoenenclaim namens bij haar aangesloten fotografen.

Pictoright stelt zich op het standpunt dat werk van deze fotografen onrechtmatig in de DBNL-website opgenomen is of is geweest, en dat de door fotografen ondervonden schade inmiddels vele miljoenen beloopt.

Op de website van de DBNL lezen we: ‘De DBNL is van mening dat het gebruik van het beeldmateriaal binnen haar website steeds rechtmatig is geweest en dat dit gebruik onder het citaatrecht viel dan wel anderszins toelaatbaar was. Ze heeft hierbij steeds te goeder trouw gehandeld, en naar haar overtuiging door haar manier van werken geen economische schade toegebracht aan rechthebbenden. Niettemin kiest ze met het verwijderen van een grote hoeveelheid beeldmateriaal het zekere voor het onzekere; de opstelling van Pictoright liet op de korte termijn geen ruimte voor een minder vergaande oplossing.’

De Digitale Bibliotheek is een website over de Nederlandse taal en literatuur. De site bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks. De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is een initiatief van de Stichting dbnl die in 1999 werd opgericht door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De opbouw van de digitale bibliotheek is mogelijk gemaakt door financiële steun van onder andere NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en de Nederlandse Taalunie.

Voordat Pictoright tot de sommatie overging is meer dan een half jaar getracht om overeenstemming te bereiken over een regeling voor het gebruik. De DBNL heeft echter aangegeven geen enkele vergoeding voor het gebruik te willen betalen, zodat Pictoright geen andere keus had dan tot de sommatie over te gaan, adus een bericht van Pictoright.

Het bericht vervolgt: ‘Pictoright maakt er bezwaar tegen dat DBNL kennelijk van mening is dat het auteursrecht van schrijvers wel dient te worden gerespecteerd, maar dat willekeurig welk beeldmateriaal dan ook vrijelijk moet kunnen worden gebruikt. DBNL is een professionele partij, die gewend is met miljoenenprojecten te werken, maar er is in de ogen van DBNL geen ruimte voor een redelijke vergoeding voor beeldmateriaal dat op de website wordt geplaatst. Met DBNL is vele malen overleg gevoerd, waarbij Pictoright steeds heeft aangegeven dat voor dit soort gebruik door andere partijen wel op een fatsoenlijke wijze wordt afgerekend. DBNL was daar echter om onduidelijke redenen niet toe bereid.’

Pictoright betreurt de opstelling van DBNL. Pictoright is er naar eigen zeggen ‘absoluut niet’ op uit om dit soort sites te ontdoen van beeld, maar gebruik van beeld dient wel te gebeuren op basis van een redelijke regeling. Het is naar de mening van Pictoright overduidelijk dat een algemeen beroep van DBNL op citaatrecht niet opgaat.

Het nieuws op de site van DBNL

Het nieuws op de site van Pictoright