Directie Dutch Doc Award reageert in discussie

De directie van de Dutch Doc Award – Eric Wie en Bob Witman – reageert op de door Jan Banning aangezwengelde discussie over documentaire fotografie. Over de aanpak van de documentaire fotograaf stellen zij: ‘Zijn engagement is belangrijk, maar of hij dat uitdrukt in gevaarlijke foto’s van geweld en honger, of dat hij fotografeert hoe een vader in een crisis raakt omdat zijn laatste kind het ouderlijk nest verlaat, wat leidend is, is de kwaliteit van hoe er wordt gekeken en hoe het wordt vastgelegd.’

Jan Banning opende de discussie op 30 mei met het stuk Dutch Doc en de ondermijning van het begrip ‘documentaire fotografie’. Daarop volgden vele reacties, waaronder die van fotograaf/docent Rob Philip, fotograaf Bert Sissingh, NRC-redactrice Bianca Stigter en curator Frank van der Stok.

Wie en Witman schrijven nu onder meer: ‘Nog afgezien van de omschrijving die Banning voorstelt, verbazen wij ons over de drang om het gebied zo nauw te maken dat het zich tot journalistieke documentaire fotografie beperkt. Deze verenging zou in de documentaire film en non-fictie de wenkbrauwen doen fronsen. ‘

Lees hun bijdrage: Wie is er bang voor documentaire fotografie?