Documentaire foto-opdrachten Amsterdam 2010: crisis

Fotografen worden uitgenodigd om vóór 2 augustus 2010 plannen in te sturen voor een fotografisch project over Amsterdam. Dit jaar sluiten het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stadsarchief aan bij een gezamenlijk project van verschillende overheden gecoördineerd door het Fonds BKVB waarmee beoogd wordt het tijdsbeeld van de economische crisis te documenteren.

Sinds 1972 laten het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Stadsarchief consequent en op artistiek niveau de stad, de bewoners en allerlei stedelijke fenomenen vastleggen: fotografie als maatschappelijk betekenisvol medium om het tijdsbeeld op te tekenen en voor latere generaties te bewaren. Jaarlijks worden drie projecten met ieder ongeveer € 10.000 gesubsidieerd, waarvoor ongeveer 20 foto’s moeten worden afgedrukt.

Gepland wordt om met de diverse documentaire foto-opdrachten in 2011 een gezamenlijke grote publieksmanifestatie te organiseren. Minimaal een van de drie te subsidiëren projecten zal het thema ‘crisis in Amsterdam’ tot onderwerp hebben. Voor achtergrondinformatie over het thema: www.dutch-doc.nl.

De projectopzet omvat een korte inhoudelijke beschrijving, een motivatie en een cv (indien per post alle in vijfvoud) en kenmerkt zich door professionaliteit, een onderzoekende houding en originaliteit. Gelieve geen foto’s mee te sturen. Pas na een eerste selectie worden fotografen op basis van het schriftelijke plan uitgenodigd een portfolio in te leveren.

De projectopzet kan per mail of per post worden opgestuurd naar:

Stadsarchief Amsterdam
t.a.v. mw. R. Groskamp
Postbus 51140
1007 EC Amsterdam
rgroskamp@stadsarchief.amsterdam.nl

Voor inlichtingen: mw. A. van Veen, tel.: 020-2511 660 (alle dagen behalve woensdag)

Uiterlijk 15 september 2010 zullen de geselecteerde fotografen bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie: www.stadsarchief.amsterdam.nl/nieuws/documentaire_foto-opdrachten
en www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl