Doordeweeks: utiliteitsgebouwen in bedrijf

In het tweetalige fotoboekje Doordeweeks – On a Weekday doen vijf fotografen verslag van het reilen en zeilen in vijftien utiliteitsgebouwen. Het boekje kwam tot stand in het kader van het dertigjarig bestaan van EGM Architecten en werd medegefinancierd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
Het aplomb waarmee inleider Catja Edens vaststelt dat ‘gebouwen immers bestemd zijn voor hun gebruikers’ heeft iets komisch. Bij een eerdere bespreking van architectuurpublicaties viel het al op dat het lijkt alsof dat besef pas recent tot het architectengilde is doorgedrongen.

Het jubilerende architectenbureau nodigde Martijn van de Griendt, Frank Hanswijk, Eline Hensen, Ellen Kok en Otto Snoek, uit om hun persoonlijke visie op de sfeer en de functionaliteit van vijftien door EGM ontworpen gebouwen te geven. De fotografen bezochten ieder drie locaties, waarvan zij – in zes foto’s per gebouw – verslag doen in Doordeweeks.

De vijf concentreerden zich vooral op de menselijke interacties, hoewel het karakter van de verschillende bouwwerken onmiskenbaar een plaats krijgt in de beelden. Zij hebben keurig vakwerk geleverd: de foto’s geven een levendig en positief beeld van de vijftien locaties. Een essay van Maria Barnas completeert dit op zich aardige boekje. De vraag is echter of deze uitgave van wezenlijk belang is voor degenen die niet voor EGM of in één van de afgebeelde gebouwen werken.

Han Schoonhoven

Doordeweeks – On a Weekday
foto’s: Otto Snoek, Ellen Kok, Martijn van de Griendt, Eline Hensen en Frans Hanswijk
tekst: Maria Barnas
gebonden, 128 pagina’s
72 foto’s in kleur, 18 in zwart-wit
Uitgeverij De Verbeelding
prijs: 19,90