Drie jonge fotografen in het heropende Amsterdams Centrum voor Fotografie

Het Amsterdams Centrum voor Fotografie (ACF) herstart haar tentoonstellingsactiviteiten met een expositie met werk van drie jonge fotografen.
Jeroen Hensing (1976), Jaap Scheeren (1979) en Iris Schiebergen (1978) leveren bijdragen aan een tentoonstelling die wel ’thematisch’ genoemd kan worden. Alledrie spelen ze met de spanning tussen werkelijkheid en constructie.

Als beeldhouwer gebruikt Hensing in de eerste instantie de fotografie om maquettes te fotograferen. In de foto’s kwamen ze tot leven, kregen een eigen werkelijkheid. Hij ontwikkelde een werkwijze waarin het mogelijk was om ook bestaande gebouwen op dezelfde decormatige manier te benaderen. Maquette en werkelijkheid krijgen in zijn beelden een zekere gelijkwaardigheid.

Scheeren vindt zijn inspiratie in het zich open stellen voor zijn omgeving, in het gesprek, in de literatuur en door zijn persoonlijke ervaringen te vertalen
in beelden. Hij hanteert een sterk intuïtieve, associatieve aanpak.

Schiebergen isoleert schijnbaar triviale details uit de werkelijkheid, en bewerkt deze zodanig dat ze een sterk autonoom karakter krijgen. Wat echt en onecht is, waar manipulatie begint en de werkelijkheid ophoudt zijn de kernvragen waar zij zich in haar beelden mee bezig houdt.
De drie ontvingen kortgeleden een startstipendium van het Fonds BKVB. Met deze expositie zet het ACF haar traditie als platform voor veelbelovende jonge fotografen/kunstenaars nadrukkelijk voort.

Jeroen Hensing, Jaap Scheeren en Iris Schiebergen
ACF Amsterdams Centrum voor Fotografie
Bethaniënstraat 39 in Amsterdam
De expositie loop tot en met 4 maart
Het ACF is geopend van donderdag tot en met zaterdag, 13-17 uur.
www.acf-web.nl