Drie organisaties auteursrecht gaan fuseren

De auteursrechtenorganisaties Beeldrecht, Burafo, Scrio en De Visuelen hebben besloten hun activiteiten te bundelen in een nieuwe organisatie. ‘De fusie zal leiden tot één efficiënte organisatie, lagere inhoudingspercentages en hogere uitkeringen aan alle rechthebbende visuele makers,’ zo kondigt het persbericht aan.
De fusie is een feit op 1 januari 2008. De naam van de nieuwe organisatie wordt: Pictoright -visuele auteursrechten Nederland.

Ruim zes jaar werkten de drie auteursrechtenorganisaties voor beeldend kunstenaars (Stichting Beeldrecht), illustratoren en ontwerpers (SCRIO) en fotografen (Stichting Burafo), samen in de Stichting De Visuelen. Nu het besluit is genomen om het rechtenbeheer van deze vier organisaties te laten opgaan in één organisatie wordt wederom een stap gezet naar verdere efficiency, aldus het persbericht. ‘Met deze fusie bereiken we twee hoofddoelen’, zegt Visuelen-voorzitter Stevijn van Heusden. ‘Zoveel mogelijk uitkeren aan de rechthebbenden tegen zo laag mogelijke kosten en het creëren van een betere onderhandelingspositie op de nationale en internationale markten.’

De nieuwe organisatie zal gevormd worden door een fusie van Beeldrecht, SCRIO en De Visuelen. Burafo draagt het beheer van de collectieve rechten voor fotografen over aan de nieuwe organisatie. Pictoright zal het rechtenbeheer van de vier stichtingen voortzetten. De kerntaken bestaan uit het verdelen van gelden uit primaire- en collectieve rechten, juridische bijstand en belangenbehartiging voor de aangesloten leden.