Dutch Doc intendant reageert op kritiek

De intendant documentaire fotografie van het Fonds BKVB, Annelies Kuiper, heeft een reactie geschreven op de kritiek die de afgelopen weken aan haar adres is geuit door onder meer freelance curator Marc Prüst en Noorderlicht-directeur Ton Broekhuis. Daarin legt ze uit dat vanaf het begin heeft gewerkt aan het leggen van een breed gesteunde basis voor Dutch Doc.
Marc Prüst schreef op PhotoQ in zijn kritiek: ‘Ik baseer dit onder meer op de te magere resultaten, op de ondoorzichtigheid van de handelswijze van de intendant en ten slotte op de naar mijn mening inefficiënte besteding van het geld.’ Bovendien signaleerde hij een neiging naar vriendjespolitiek.

Ton Broekhuis schreef in een persbericht van het festival Noorderlicht onder meer: ‘De intendant heeft nooit beargumenteerd waarom de bestaande infrastructuur niet zou voldoen. Er is met geen woord gesproken over ontbrekende inhoudelijke of logistieke expertise in het veld.’

Kuiper legt in haar reactie uit dat ze blij is met de reacties omdat die aangeven ‘dat er een grote betrokkenheid is bij de ontwikkeling van de documentaire fotografie, dat mensen ambities hebben deze discipline verder te brengen en dat zij zich er vol voor inzetten’.

Verder legt ze uit dat ze kiest voor het programmadocument met zeven speerpunten: ‘Aan dit programmadocument schreven mensen uit de vakwereld mee en er werd enthousiast op gereageerd in een openbare bijeenkomst tijdens FotoFestival Naarden in 2009.’ Verder reageert ze op de geleverde kritiek: ‘Ik ben in de eerste maanden van mijn intendantschap bij veel instanties en individuen langs geweest voor input en voor reactie. Ik heb zoveel mogelijk duidelijk gemaakt dat mijn deur altijd open staat voor ideeën, voor plannen en voor constructieve kritiek.’

En: ‘Ik word bij mijn keuzes ondersteund door de stuurgroep die bestaat uit Frits Gierstberg (hoofd tentoonstellingen Nederlands Fotomuseum, bijzonder hoogleraar Fotografie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam), Miriam Bestebreurtje (studieleider master documentaire fotografie AKV St. Joost en freelance curator) en Niels Stomps (fotograaf). Aan hen en aan de voorzitter van de stuurgroep Lex ter Braak leg ik alle plannen voor en leg ik inhoudelijke en financiële verantwoording af.’

Kuiper schrijft dat ze verder graag reageert in rechtstreekse gesprekken: ‘Samen met Ton Broekhuis zal ik daarom een bijeenkomst organiseren, waar wij het gesprek open met elkaar kunnen voeren en waarbij ook andere betrokkenen hun plannen en ideeën kunnen inbrengen. Verder nodig ik zoals altijd iedereen uit om hun plannen aan mij te blijven voorleggen.’

PhotoQ Discussie:
Annelies Kuiper: Ieders hoop
Marc Prüst: Bredere aandacht

PhotoQ Nieuws:
Ruzie tussen Noorderlicht en Dutch Doc genomineerden
Dutch Doc Award voor Jeroen Kramer