Dutch Doc vernieuwt site

De website Dutch Doc heeft een nieuwe vormgeving en opbouw. De bezoeker treft in fuchsia- en grijstinten drie kolommen, met nieuws, een blog en essays.
Uit het persbericht:

DUTCH DOC is hiermee het kruispunt voor de documentaire fotografie geworden: nieuws, commentaar, voer voor discussie, theorievorming en up-to-date informatie in een database. DUTCH DOC is een initiatief van Annelies Kuiper, intendant documentaire fotografie bij het Fonds BKVB.

De vernieuwde website is opgedeeld in 3 snelheden: twitter + nieuws, het blog en essays. Er werken twitteraars, bloggers en essayisten aan de verschillende uitingen. Lezers/kijkers kunnen zelf ook commentaar leveren.
Een nieuw onderdeel is de DOCUPEDIA, een online internationale (Engelstalige) databank met praktische informatie over tentoonstellingsplekken, archieven, etc voor fotografen, curatoren, onderzoekers en andere geïnteresseerden op het gebied van documentaire fotografie. Op deze informatie kan gereageerd worden in de vorm van recensies. Het aantal editors dat aan de Docupedia werkt zal nationaal en internationaal toenemen. Zo heeft de Italiaanse organisatie 3 Trezi aangeboden Italië in kaart te brengen. Door de internationale aanpak heeft DUTCH DOC de potentie om het internationale platform voor documentaire fotografie te worden.

Aan DUTCH DOC komen verschillende subsites te hangen o.a. voor de Dutch Doc Award (een nieuwe prijs voor documentaire fotografie), de CRISIS! (over een gezamenlijke aanpak van gemeentelijke en provinciale opdrachtgevers om de crisis in kaart te brengen), een overzicht van opdrachten en prijzen (internationaal) en een link naar Bite! magazine (een internationaal online tentoonstellingsplatform).

www.dutch-doc.nl