Dutch Photographers gaat door

Nu de SVFN tijdens hun laatste algemene ledenvergadering unaniem ingestemd heeft met de fusieplannen is de vorming van Dutch Photographers min of meer een feit. Alle verenigingen hebben zich immers positief uitgesproken, alleen moet het bestuur van de FotografenFederatie officieel nog toestemming geven tot de fusie. Dat is slechts een formaliteit.

Met de fusie komt na twee jaar onderhandelen eindelijk één grote beroepsvereniging voor alle fotografen in Nederland. De verenigingen BFN, GKf, MPN, MWF, PANL en SVFN houden op te bestaan en gaan op in Dutch Photographers. De NVF, onderdeel van de NVJ, blijft weliswaar bestaan, maar door de intensieve samenwerking zal het in de praktijk op neerkomen dat alle fotografen bij één vereniging zitten.

De fusie is een proces van een lange adem geweest, waar met name de BFN aanvankelijk twijfels had. Die zijn uiteindelijk weggenomen. Daar hebben alle bestuursleden van de verenigingen aan bijgedragen en de rol van Lars Boering van de FotografenFederatie is cruciaal geweest bij het proces.

Het is de verwachting dat in november 2014 de fusieakte ondertekend gaat worden en dat Dutch Photographers daarmee een feit is.