Een aap kan fotograferen

The Guardian liet gisteren zien wat sommigen bij tijd en wijle verzuchten: zelfs een aap kan fotograferen. De Engelse fotograaf David Slater zette een camera op een statief tussen zwarte makaken in een nationaal park in Indonesië. Na korte tijd ontdekte een van de primaten de ontspanknop, waarvan het geluid hem prikkelde om er lekker vaak op te drukken.
In the Guardian staat een verslag: Shutter-happy monkey turns photographer

Meer foto’s in The Telegraph: Monkey steals camera to snap himself