Een boek over de bouw van een soort stad

De publicatie Een nieuwe nederzetting. De onvoltooide geschiedenis van Leidsche Rijn is een veelzijdige tussenrapportage over de groeilocatie nabij Utrecht.
Tien jaar geleden is het Masterplan Leidsche Rijn gepresenteerd. Inmiddels staan er tienduizend woningen en wonen er ongeveer vijfentwintigduizend mensen. Ook aan de benodigde logistiek en andere voorzieningen is druk gebouwd.
Wanneer de bouw is afgerond, in 2025, wonen er tachtigduizend mensen in zo’n dertigduizend woningen. Dat het niet de bedoeling is een suburbane slaapstad te creëren blijkt uit de geplande zevenhonderdtwintigduizend vierkante meter kantoorruimte en tweehonderdzeventig hectare bedrijfsterrein, waar over twintig jaar veertigduizend mensen hun werkplek hebben.
De beleidsmakers hebben geprobeerd (enige) oorspronkelijke elementen (boerderijen, bomen) uit het gebied te integreren in de nieuwe stad.

Het boek bevat een tekst van Dirk van Weelden: ‘Een soort stad’, fotoreeksen van Misha de Ridder en Harold Strak, archeologische wetenswaardigheden van Erik Graafstal en Herry Wynia, historische foto’s, een geïllustreerd kinderverhaal en een luchtfoto bij wijze van omgevingskaart.
Dit alles is samengebracht in een boekje van nog geen hondervijftig pagina’s en twintig bij zevenentwintig centimeters.

De Ridder fotografeerde in kleur nieuwe en oude plekjes in de Leidsche Rijn. De dertig opnamen geven een eerste indruk van de weidsheid van de omgeving en het enigszins dorpse karakter van de bebouwing.
Strak maakte in zwart-wit fraai belichte studio-opnamen van de bodemvondsten uit het gebied. De archeologen groeven nogal wat op, waaronder een Romeins castellum en rivierschepen uit die periode, compleet met inventaris.

Het boek barst bijkans uit zijn bandje van de verzamelde informatie.
De lezer doet er goed aan om bij de tekst van Van Weelden te beginnen. Hij vertelt, soms in samenspraak met zijn zevenjarige dochter, in gewone-mensen-taal over de meest opvallende aspecten bij de ontwikkeling van ‘een soort stad’.

Han Schoonhoven

Een nieuwe nederzetting. De onvoltooide geschiedenis van Leidsche Rijn
Teksten: Dirk van Weelden en anderen.
Fotografie: Misha de Ridder en Harold Stark
Paperback, 148 pagina’s, 45 foto’s in kleur en zwart-wit
Uitgeverij De Verbeelding
Prijs: 25 euro