Eenmalige extra subsidie voor Noorderlicht

De organisatie van fotofestival en galerie Noorderlicht krijgt eenmalig €100.000 extra subsidie van de gemeenten Groningen en Leeuwarden en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Dat maken de overheden bekend in een persbericht. Met de subsidie willen ze de financiële positie van de organisatie veilig stellen en een signaal afgeven naar de Raad van Cultuur dat Noorderlicht een Rijkssubsidie verdient voor 2017-2020. In 2012 oordeelde de Raad negatief, maar kreeg Noorderlicht alsnog een deel na protesten.

Het hele persbericht:
De stichting krijgt een eenmalige bijdrage van 100.000 euro van de steden Groningen en Leeuwarden en de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.
Noorderlicht heeft na de bezuinigingen van het Rijk vanaf 2013 een moeilijke periode achter de rug. De overheden steunen Noorderlicht nu om te zorgen dat de organisatie haar activiteiten in 2016 naar behoren kan uitvoeren. Zij willen met deze bijdrage het Rijk en de Raad voor Cultuur duidelijk maken dat zij gezamenlijk het belang van Noorderlicht onderstrepen. De organisatie geniet wereldfaam op het gebied van artistieke fotografie gericht op actuele, maatschappelijk relevante thema’s. Hoewel stevig geworteld in de Noordelijke regio heeft Noorderlicht de afgelopen jaren zeer succesvolle toonaangevende exposities gehouden in onder meer Japan en Brazilië.

Noorderlicht is één van de zes presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland én de enige in Noord-Nederland. Daarvoor ontvangt het subsidie van het rijk. Daarnaast krijgt de organisatie subsidie voor de periode 2013-2016 van de steden Groningen en Leeuwarden en de provincies Groningen en Fryslan. Met ingang van 2013 is de rijkssubsidie echter gehalveerd. De bezuinigingen weerhielden de organisatie er niet van op hetzelfde activiteitenniveau door te gaan met de fotomanifestaties die afwisselend in Groningen en Friesland worden georganiseerd, de fotogalerie in Groningen, incidentele projecten onder andere in Drenthe en reizende tentoonstellingen over de hele wereld. De prijs die Noorderlicht daarvoor betaalde was een fors kleinere organisatie. Zo werden PR en marketingactiviteiten wegbezuinigd.

Aanvraag voor rijkssubsidie 2017-2020
Noorderlicht heeft in 2016 opnieuw een aanvraag ingediend voor rijkssubsidie in de periode 2017-2020. Op 19 mei komt de Raad voor Cultuur met zijn advies aan het ministerie over deze aanvraag. Met hun éénmalige bijdrage aan Noorderlicht stellen de Noordelijke overheden de financiële positie van Noorderlicht veilig, waardoor de organisatie in staat is mee te dingen naar rijkssubsidie.

We the North
De gezamenlijke steun is een voorbeeld van de toegenomen samenwerking tussen de Noordelijke overheden op het gebied van kunst en cultuur. Het Noorden wil de komende periode experimenteerregio worden. De plannen daarvoor liggen klaar en staan beschreven in het programma ‘We the North’. Centraal staan daarbij het geografisch opschalen van programma’s die bewezen effectief zijn, het stimuleren van innovatieve en interdisciplinaire programma’s op Noordelijke schaal, PR en marketing gericht op een groter geografisch bereik (regionaal, nationaal, internationaal) en het verbinden van cultureel aanbod met maatschappelijke sectoren als welzijn, zorg, onderwijs en bedrijfsleven op regionale en Noordelijke schaal.

Noorderlicht dit jaar in Belvedère
Op zondag 22 mei begint in het Friese Oranjewoud de jaarlijkse Fotomanifestatie Noorderlicht, in Museum Belvédère. Het vervolg is begin 2017 in Leeuwarden te zien. De manifestatie in Museum Belvédère valt deels samen met het Oranjewoudfestival voor muziek, theater en dans. Beide organisaties sloegen de handen ineen om met deze gezamenlijke opzet nieuw publiek te trekken.

noorderlicht.com