Eerherstel voor Daguerre

In 2010, 173 jaar na de uitvinding van de daguerreotypie, nam Hans Rooseboom de taak op zich om Louis Jacques Mandé Daguerre’s reputatie in ere te herstellen. Want hoewel deze steevast wordt genoemd in verhandelingen over het ontstaan van de fotografie, krijgt hij niet altijd de waardering die hem toekomt.
Hans Rooseboom is conservator fotografie bij het Rijksmuseum en auteur van verschillende (historische) werken over fotografie, en zodoende goed op de hoogte van de omstandigheden waarin Daguerre zijn uitvinding deed.

In het Engelstalige essay What’s wrong with Daguerre? verkent Rooseboom de redenen waarom Daguerre herhaaldelijk niet op waarde werd geschat en waarom William Henry Fox Talbot wél succesvol werd. Rooseboom constateert onder andere dat veel fotohistorici hun beweringen staven met bewijzen die wel heel goed passen in hun theorie. Zo kon het dat tijdgenoten als Joseph-Nicéphore Niépce, Talbot en Hippolyte Bayard naar voren werden geschoven op basis van ‘wishful thinking’, vooroordelen, chauvinisme en commerciële belangen.

Meer nog dan vooraannames te willen rectificeren, lijkt Rooseboom een antwoord te zoeken op de vraag of fotografiegeschiedenis inmiddels volwassen genoeg is om een genuanceerd en onbevooroordeeld beeld te kunnen schetsen van de uitvinding van de fotografie. Want, zo stelt hij, het moet maar eens uit zijn met de discussie over wie de uitvindingen gedaan heeft. Dat is nu eenmaal moeilijk vast te stellen omdat er tegelijkertijd op verschillende plaatsten, door verschillende mensen vergelijkbare procedés werden uitgevonden. Beter kunnen we ons toeleggen op wat er is gefotografeerd, hoe en welke rol voor de fotografie is weggelegd.

In heldere bewoordingen zet de auteur zijn visie op de zaak uiteen. Een goed leesbaar boekje voor eenieder die begint zich te verdiepen in de geschiedenis van de fotografie, én voor hen die nu voor eens en altijd eens willen weten hoe het zit.

Hans Rooseboom
What’s Wrong with Daguerre? Reconsidering old and new views on the invention of photography
Nescio, 2010

Alleen te bestellen bij de uitgeverij/auteur op www.nescioprivatepress.blogspot.com