Eerste NLimage Fair groot succes

De eerste NLimage Fair op woensdag 12 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam was een groot succes. NLimage, de organisatie van fotobureau’s in ons land, organiseerde voor de eerste keer een beurs voor fotoredacteuren, art buyers en art directors. Het aantal inschrijvingen voor deze dag lag ruim boven de driehonderd, zo schrijft ons mede-organisator Roel Sandvoort (financieel directeur Hollandse Hoogte).
Het verslag van Sandvoort vervolgt:
Het inhoudelijke deel van de dag bestond uit een reeks presentaties. De openingsspreker was Ouke Arts, adviseur en onderzoeker bij media-adviesbureau Thaesis. Hij ging in een sneltreinvaart in de op nieuwe trends in de media. Hoogtepunt in zijn presentatie was de opsomming van 75 nieuwe ontwikkelingen en toepassingen in de media. Hiermee toonde hij aan dat de revolutie die zich recent in de media wereld voltrekt, nog volstrekt niet is uitgewoed.

Marco Oonk, ooit medewerker van Getty Images, en tegenwoordig maker van het online magazine Fast Media, ging vervolgens in op de gevolgen die de media revolutie heeft voor de fotografie. Auteursrechtadvocaat Christiaan Alberdingk Thijm (SOLV) ging, naast een korte inleiding over auteurs- en portretrecht, met name in op de wetgeving die in voorbereiding is met betrekking tot het auteurscontracten recht. Deze wet moet de positie van de fotograaf ten opzichte van grote opdrachtgevers versterken. Veel toehoorders in de zaal maakten van de gelegenheid gebruik om specifieke problemen aan Alberdingk Thijm voor ter leggen.

Tussen de verschillende sprekers was er steeds ruim de gelegenheid de stands van de deelnemende bedrijven te bezoeken. Van de twintig leden van NLimage, waren 13 bedrijven aanwezig. Veel aanwezigen waren met name te spreken over de ruime mogelijkheid tot contact met collega’s. De slotsprekers van de dag, Bas van Beek (Hillcreek, Corbis) en Roel Sandvoort (Hollandse Hoogte) maakten van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen in de zaal hun verhaal te laten doen over de praktijk. Wat verwachten inkopers van fotografie van hun leveranciers? Opvallend was een grote behoefte aan service en het meedenken met de klant over hun specifieke wensen. En een grote waardering voor het ongevraagd aanbieden van relevant materiaal.

Na afloop, tijdens de afsluitende borrel, ontstonden hier en daar spontane debatten tussen afnemers en leveranciers van fotografie. Ook daarmee werd aangetoond, dat een dag als deze in een enorme behoefte voorziet.