Eigen boeken ophalen bij Artimo

Op vrijdag 3 maart kunnen bij de voormalige boekwinkel Artimo boeken worden opgehaald door degenen die er in consignatie boeken hebben gegeven. Het betreft een eenmallige actie van de curator van het faillissement.
Er kunnen uitsluitend boeken worden opgehaald die zich in de winkel van Artimo bevinden.

Hieronder zijn email:

‘Indien u boeken aantoonbaar in consignatie aan Artimo heeft gegeven, kunt u die boeken ophalen in de winkel van Artimo op bovengenoemd adres op

vrijdag 3 maart 2006 tussen 12.00 en 16.00 uur.

Dit zal de enige gelegenheid zijn om uw eigendom af te halen. Indien u om welke reden dan ook uw boeken niet afhaalt, ga ik ervan uit dat u afstand doet van de eigendom, zodat de boeken vervallen aan de faillissementsboedel.

Ik verzoek u uiterlijk maandag 27 februari 2006 per fax of per email (timmerman@wieringa.nl) aan mij te berichten of u komt en welke boeken u komt ophalen en, voor zover u dat niet eerder heeft gedaan, bewijsstukken mee te sturen waaruit van uw eigendom blijkt.

Aan deze ophaaldag zijn kosten verbonden. De kosten bedragen € 10,= per titel, ongeacht het aantal boeken. Ik verzoek u bij het afhalen in de winkel gepast te betalen.

Noch over de kosten, noch over een ander tijdstip kan worden onderhandeld.

Hoogachtend,

D. Timmerman, curator’

*31 (0)20 624 68 11 (tel)
*31 (0)20 627 22 78 (fax)