En nog een deadline op 15 juni: van Getty

Fotografen hebben nog slechts enkele weken om een aanvraag in te dienen voor de Getty Images Grants for Editorial Photography. Deze drie beurzen, waarmee talentvolle persfotografen worden gesubsidieerd, ondersteund en geïnspireerd, bedragen elk 20.000 dollar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 juni 2005.
Het persbericht van Getty:
‘Aanvragers moeten het onderwerp, het belang en de journalistieke waarde van het project van hun keuze in maximaal vijfhonderd woorden schriftelijk toelichten. De aanvraag moet vergezeld gaan met een portfolio van eerder werk. Alle inzendingen die voldoen aan de inschrijvingseisen worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. In
september wordt bekendgemaakt wie voor de toelagen in aanmerking komen.
Meer informatie over de inschrijvingsprocedure is te vinden op de
website van Getty Images.

Naast de toelage van 20.000 dollar krijgen de winnende fotografen bij de uitvoering van hun project ondersteuning van de fotoredactie van Getty Images. De fotografen behouden het copyright op hun beeldmateriaal en er wordt een exclusieve overeenkomst voor één jaar afgesloten met Getty Images. Daarin wordt vastgelegd dat het gemaakte materiaal via www.gettyimages.com op de markt wordt gebracht en wereldwijd onder licentie aan klanten beschikbaar wordt gesteld.

"Persfotografie speelt een cruciale rol bij het onder de aandacht brengen van belangrijke maatschappelijke en culturele kwesties, maar persfotografen moeten wel over voldoende tijd, vrijheid en middelen beschikken om hun werk goed te kunnen doen," aldus David Laidler, die als hoofdfotografie en redactie verantwoordelijk is voor het toekennen
van de toelagen. "De Getty Images Grants for Editorial Photography bieden persfotografen volledige ondersteuning, niet alleen met financiële middelen, maar ook door de nauwe samenwerking met onze ervaren redactie. Daarnaast kan de invloed van gettyimages.com worden gebruikt om een wereldwijd publiek te bereiken."

De jury in deze aanvraagronde wordt gevormd door Maura Foley (freelancer
bij The New York Times), Reza (bekroond persfotograaf, woonachtig in Frankrijk) en Harald Menk (fotoredacteur bij het Duitse weekblad Stern).’