Eric Herfst? Zit in de map Jaargetijden!

Niet eens zo lang gelden beschikten kranten over archieven met tienduizenden, of hondderdduizenden afdrukken van foto’s. Al dan niet keurig gerangschikt. Bas Mulder deed onderzoek naar het gecombineerde archief van Het Parool en Trouw, dat intussen in beheer is bij Spaarnestad Photo.
Foto’s bleken soms op verrassende plekken te zijn opgeborgen. Wie de cabaretier Eric Herfst (1937-1985) zocht, moest zoeken in de map Jaargetijden. Toen fotografen van Het Parool er begin jaren negentig toe overgingen om foto’s groter af te drukken dan het gangbare 24×30 formaat werden ze te groot voor de archiefmappen. Oplossing: een stuk afknippen.

Meer informatie en anekdotes in deze pdf, een overdruk van een artikel geschreven door Mulder en zijn docent-begeleider Martijn Kleppe, uit het kwartaalblad Fotografisch geheugen van het Nederlands Fotogenootschap: Per brommer en per telex

Download de gehele scriptie van Bas Mulder

Nederlands Fotogenootschap