Erik Eelbode (51) overleden

Naar we pas vandaag vernamen is op 30 december de Belgische schrijver, curator en fotocriticus Erik Eelbode overleden. Op zondag 6 februari om 15 uur vindt een herdenking plaats in de Bijlokecampus van de KASK te Gent, zo lezen we in een mail van het fotografencollectief RE:.
En verder:
‘Vanaf 1987 publiceerde hij diverse essays over fotografie in Obscuur, De Witte Raaf, (H)ART en maakte hij deel uit van de redactie van het Antwerps Fotomuseum Magazine. Daarnaast werkte hij als auteur mee aan het overzichtsboek Belgische Fotografen en schreef hij inleidingen en inzichten over het werk van fotografen. Met Dirk Braeckman werkte hij jarenlang nauw samen, wat resulteerde in meerdere teksten en tentoonstellingen. Het laatste jaar was hij tevens docent aan de KASK en mentor van verschillende studenten.’

Erik Eelbode werd geboren te Aalst op 2 juni 1959 en overleed te Gent op 30 december 2010. De afscheidsplechtigheid vond plaats in intieme kring.

Het bericht van RE: vervolgt:
‘Op de herdenking bieden we een platform aan iedereen die iets wil maken voor Erik. Dat kan in tekst, beeld of beide. Iedere inzending zou hetzelfde A4-formaat moeten zijn. Wie hier aan wil meewerken, kan ofwel de dag zelf een A4 meebrengen of mailen (voorerikeelbode@gmail.com). De uiterste datum voor alle inzendingen via mail is donderdag 3 februari 2011.’

Het mailadres kan ook worden gebruikt om u aan te melden voor de herdenkingsplechtigheid op 6 februari. Graag aanemlden voor 30 januari.