Familie Waanders zet uitgeeftraditie voort

Uitgeverij de Kunst en Waanders Uitgevers gaan als zusterondernemingen de toekomst in, zo lezen we in een bericht dat begint met de melding: ‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan! Vanaf komend najaar zetten Marloes en Wim Waanders weer samen de 175 jarige familietraditie in uitgeven voort.’
Het bericht vervolgt:

In 2009 besloot Wim Waanders zijn uitgeverij en drukkerij niet in de familie voort te zetten en aan derden te verkopen. Nadat in 2010 de drukkerij weer in andere handen was overgegaan bleek het bedrijfsbeleid van de oude uitgeverij zich sterk te wijzigen. De beoogde samenwerking tussen uitgeverij/drukkerij en de in de familie gebleven boekhandel kreeg geen gestalte. In de loop van 2011 hebben ondergetekenden de naamlicentie ingetrokken om daarna weer onder de oude familienaam te kunnen uitgeven. De overgedragen uitgeverij wijzigde haar naam in WBooks. Er bestaat dus geen relatie meer tussen de familie Waanders en deze uitgeverij.

In 2010 startte Marloes een nieuwe uitgeverij:‘Uitgeverij de Kunst’. Zij richt zich daarbij specifiek op bijzondere publicaties op het terrein van hedendaagse kunst, design en fotografie. Belangwekkende boeken verschenen over kunstenaars als Henk Peters en JCJ Vanderheyden. Publicaties van fotografen verschenen en gaan verschijnen, zoals over Co Rentmeester en Erik Hijweege. De voortgaande groei geeft nu aanleiding om samenwerking en schaalvergroting te zoeken.

‘Waanders Uitgevers sinds 1836’ met de bekende W, zal zich bewegen op de vertrouwde terreinen van oude, jongere en toegepaste kunst, zowel breed en populair als wetenschappelijk, naast Nederlandse en regionale geschiedenis. Concepten en visies geven ruimschoots aanleiding tot vernieuwende en meer multimediale toepassingen. Bovenal zullen kwaliteit en betrouwbaarheid, zoals vanouds een ‘huismerk’ van Waanders, norm zijn.

Het weer opnieuw uitgeven wordt mede gei?nspireerd door de realisatie van ‘Waanders In de Broeren’. In het voorjaar van 2013 zal in de middeleeuwse Zwolse Broerenkerk Waanders Boekverkopers een nieuwe gedaante aannemen. Met een breed-retail assortiment, ondersteunende horeca en podium-activiteiten zal ‘Waanders In de Broeren’ ook plaats bieden aan tentoonstellingen van gastmusea, waarbij wij als uitgevers de bijpassende publicaties en communicatie verzorgen. Vanaf dit najaar zullen dochter en vader Waanders hun gezamenlijke activiteiten en bedrijfsvoering uitoefenen vanuit een oud en vertrouwd adres aan de Grote Markt in Zwolle.

Voor de duidelijkheid eindigt het bericht met deze opsomming:

Zo zit het:

• Sinds 1836 in Zwolle Waanders Uitgevers, Drukkers en Boekverkopers.

• In 2009 besloot Wim Waanders zijn oude uitgeverij en drukkerij niet in de familie voort te zetten en aan derden, buiten de familie, over te dragen.

• Marloes Waanders start in het najaar 2010 Uitgeverij de Kunst, een geheel onafhankelijke uitgeverij.

• Uitgeverij Waanders is medio 2011 veranderd in uitgeverij ‘WBooks’, zonder betrokkenheid van de familie Waanders.

• Wim Waanders start in het najaar 2012 weer zijn uitgeversactiviteiten onder de oude naam Waanders Uitgevers sinds 1836.

• Uitgeverij De Kunst en Waanders Uitgevers voegen in het najaar van 2012 hun activiteiten samen onder beide uitgeversnamen.

• Het vestigingsadres wordt Grote Markt 9a 8011 BV Zwolle, tel 038 – 42 33 159.

• Uitgeverij de Kunst zal ook nog vanuit haar huidige locatie werken: Zeuven Heuvels 22, 8091 AG Wezep tel. 038 – 33 77 996 , magazijn en logistiek geschieden vanuit de Faradaystraat 12 8013 PH Zwolle.

• ca. 1 maart 2013 opent ‘Waanders In de Broeren’!