FBR: ‘succesvol evenement’

De Fotobiënnale Rotterdam (FBR) heeft van 14 maart tot en met 21 april 35 duizend bezoekers getrokken. Van hen bezochten er negenduizend de hoofdtentoonstelling Experience in Las Palmas.
Volgens woordvoerster Renate Schepen is er sprake van een geslaagde opzet: ‘Eén van de doelstellingen van de FBR was om een breed publiek de gelegenheid te geven om kennis te maken met actuele ontwikkelingen in de beeldcultuur. De FBR hanteert een ruime opvatting over het medium fotografie door deze binnen de beeldcultuur te plaatsen. Deze innovatieve positie heeft veel aandacht getrokken en heeft ervoor gezorgd dat we een breed, met name ook jong publiek hebben kunnen bereiken (40 procent tussen de 15 en 25 jaar, 75 procent jonger dan 40). Dat de FBR artistiek/filosofisch en communicatief geslaagd is blijkt ook uit de uitgebreide kritieken in onder andere NRC Handelsblad, de Volkskrant, Trouw, Vrij Nederland en De Standaard. Verder kwam bijna 20 procent van de bezoekers van de FBR 2003 uit het buitenland.’

De organisatie vindt dat de publiciteitscampagne van KesselsKramer (nog te zien op de website www.fbr.nl) inhoudelijk goed aansloot door alleen met teksten en niet met beelden aandacht te vragen voor de overweldigende beeldcultuur. Toch waren er ook wel bezwaren vanuit de traditioneel in fotografie geïnteresseerde bezoeker, die graag beeld aantreft in de campagne, aldus woordvoerster Schepen.

De opkomst bij het symposium en de themabijeenkomsten was ‘niet altijd even overweldigend’ waarbij volgens Schepen als verklaring geldt: ‘Bij het symposium en de themabijeenkomsten is er meer nadruk op de inhoud gelegd dan op het bereiken van een breed publiek. Ook in de communicatie is er meer aandacht besteed aan de hoofdexpositie van de FBR dan aan de nevenactiviteiten.’