Federatie begint onderzoek branche

Hoe doet de fotografenbranche het? Is de crisis duidelijk voelbaar in de sector? Of zien we kans stand te houden? Waar kunnen we wel tevreden over zijn?
Het Brancheonderzoek fotografen gaat antwoord geven op deze en vele andere vragen. Doel van het onderzoek is het opnieuw in kaart brengen van de sociaal-economische positie van de fotografen in Nederland. De uitkomsten kunnen worden vergeleken met het onderzoek uit 2006.

Vanaf maandag 14 juni 2010 hebben Nederlandse fotografen per mail of per brief een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het Branche onderzoek van de Fotografen Federatie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ABF research. De respons is al heel behoorlijk, aldus directeur Lars Boering van de federatie.

De vragenlijst is bestemd voor alle fotografen in Nederland die zich professioneel bezighouden met fotografie. Het is van groot belang voor de Fotografen Federatie een goed beeld te kunnen geven van de laatste stand van zaken onder fotografen. Met de door u verschafte (anonieme) gegevens kunnen wij een goed beeld vormen van de sector over het afgelopen jaar 2009. De cijfers zullen worden vergeleken met het voorgaande onderzoek om zo een goede vergelijking te kunnen maken.

In een eindrapport zullen wij de economische en maatschappelijke positie van professionele fotografen kunnen verduidelijken. De rapportage is na totstandkoming terug te vinden op de website van de Fotografen Federatie. In een bijeenkomst na de zomer presenteren wij de resultaten tijdens een seminar waarin de uitkomst van het onderzoek centraal staat.

www.fotografenfederatie.nl