Federatie en Burafo onderzoeken branche

De stichting Burafo en de FotografenFederatie zijn afgelopen week begonnen met een onderzoek onder alle professionele fotografen in Nederland. Naar 6500 adressen is een brief gestuurd met een onderzoeksformulier in de vorm van een boekje van 20 pagina’s.
Het is voor het eerst dat een branche-onderzoek op deze schaal plaatsvindt in de Nederlandse fotografie. Het onderzoek wordt verricht door ABF Research in Delft, dat veel ervaring heeft met brancheonderzoek. De resultaten zijn vermoedelijk in mei klaar voor publicatie.

‘We willen veel van u weten,’ schrijven de organisaties: ‘wanneer en hoe u begonnen bent als fotograaf, in welk deel van het veld u uw inkomen verdient, hoe groot uw omzet is, wat uw specialisme is, uw verwachtingen voor de toekomst van uw bedrijf, en nog heel veel meer. We zoeken een antwoord op de centrale vraag; hoe gaat het eigenlijk met onze fotografen? We willen inzicht in de huidige bedrijfseconomische positie van fotografen, op basis waarvan we gericht beleid en activiteiten kunnen ontwikkelen.’

De federatie en Burafo vinden vooral de vragen over tarieven belangrijk. De richtprijzen die tot twee jaar geleden door de federatie werden verspreid zijn niet meer toegestaan, op basis van de Mededingingswet. Met het brancheonderzoek is het wel toegestaan om fotografen te vragen naar hun tarieven. Het gemiddelde van de beroepsgroep kan dan als benchmark (ijkpunt) dienen.

• Meer informatie: www.fotografenfederatie.nl/