Federatie organiseert avond over tarieven en contracten

Op woensdag 20 april 2005 organiseert de FotografenFederatie een bijeenkomst over
tarieven en contracten in de dagelijkse beroepspraktijk van de fotograaf.

Sprekers zijn mevrouw mr.dr. Lucie Guibault (auteursrechtdeskundige
werkzaam bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam en mede-auteur van het rapport Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling? Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie, aug. 2004)
en mr Michel Frequin (jurist van het Nederlands Uitgeversverbond).
Daarna volgt een gesprek met de aanwezige fotografen onder leiding van Gerrit Jan Wolffensperger, voorzitter van de FotografenFederatie en Stichting Burafo.

De avond vindt plaats in Cristofori, Prinsengracht 583, Amsterdam.

Aanvang 20.15 uur. Alle fotografen zijn welkom.
Toegang uitsluitend na reservering per e-mail: info@fotografenfederatie.nl

Het rapport over het auteurscontractenrecht is beschikbaar op www.ivir.nl

Een routebeschrijving is beschikbaar op www.cristofori.nl