Federatie presenteert maandag brancheonderzoek

Maandag 10 januari presenteert de Fotografenfederatie het Brancheonderzoek Fotografen 2010, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam om 16.30 uur. Het bureau ABF Research onderzocht de economische situatie van fotografen in 2009 en vergelijkt die met gegevens uit 2005.
Het onderzoek is gebaseerd op de gegevens van circa 900 fotografen die een uitgebreid vragenformulier hebben ingevuld. Er is gekeken naar werkzaamheden en tijdsbesteding, financiële gegevens, verdeling van de omzet, de relatie met opdrachtgevers en klanten, naar actuele ontwikkelingen en toekomstverwachtingen, en naar profielgegevens over verschillende soorten fotografen.

Fotografenfederatie: presentatie brancheonderzoek op 10 januari 2011