Federatie trekt adviestarieven in

De Fotografenfederatie heeft met onmiddellijke ingang de verspreiding gestaakt van de adviestarieven voor het maken en gebruiken van foto’s. De Federatie vreest anders een boete te krijgen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
De Federatie is gewaarschuwd door soortgelijke beroepsorganisaties als die van tekstschrijvers. Ook de NVJ heeft zijn adviestarieven voor freelancers teruggetrokken.

In een uitspraak van eind april heeft de NMa hoge boetes opgelegd aan vier organisaties van psychologen vanwege het verspreiden van adviestarieven. De boetes liepen op van 55 duizend, via 70 duizend en 80 duizend, naar 240 duizend euro. Verder werden dwangsommen in het vooruitzicht gesteld als de organisaties het systeem van adviestarieven niet opheffen. De NMa vond het opleggen van de boetes gerechtvaardigd, hoewel een groot deel (soms zelfs 60 procent) van de psychologen deze niet of niet exact hanteren. De NMa vindt de tarieven hoe dan ook een vorm van concurrentievervalsing.

In deze situatie komt ook de vorige week nog met trots gepresenteerde overeenkomst tussen de Fotografenfederatie en de VEA (communcatie-adviesbureaus) onder vuur te liggen. Daarin zijn percentages vastgelegd voor hergebruik van reclame-fotografie.

De Fotografenfederatie, de NVJ en andere beroepsorganisaties laten juristen uitzoeken hoe het nu verder moet met de adviestarieven.

• Lees de uitspraak van de NMa: Besluit in zaak 3309 (pdf)

website NMa

• Eerder op PhotoQ: Percentages hergebruik reclamefotografie afgesproken