Federatie wordt vereniging voor alle fotografen

Na een jaar intensief overleg en een gedegen inventarisatie van wensen en eisen gaat het plan voor één sterke nieuwe beroepsvereniging voor professionele fotografen zijn laatste fase in, zo meldt de FotografenFederatie in een bericht aan de betrokken fotografen. Die kunnen nu zelf beslissen of zij mee gaan in de nieuwe opzet.

Het bericht vervolgt:

De afgelopen maanden werkten twee uit de aangesloten verenigingen samengestelde stuurgroepen onder leiding van Lars Boering (directeur FotografenFederatie) en Rob Huisman (oud-directeur Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) aan een gezamenlijk plan. Deze stuurgroepen, die respectievelijk de uitgangspunten voor de nieuwe vereniging en de toelatingseisen definieerden, zijn nu klaar met hun werk. Daarmee hebben de aangesloten verenigingen dan gezamenlijk hun opvattingen in het rapport ‘Doorkiezen op Kracht’ samengevat.

Deze week zal het plan worden afgerond en daarmee hebben de aangesloten verenigingen dan gezamenlijk hun opvattingen in een eindverslag samengevat. Dit verslag zullen de diverse besturen bespreken en de plannen met hun leden delen tijdens informatie bijeenkomsten.

Bundeling van krachten
Het vak heeft baat bij één grote FotografenVereniging die haar krachten bundelt en daarmee meer macht kan uitoefenen en opkomen voor de individuele en collectieve positie van fotografen.

Op basis van het plan zullen de aangesloten fotografen besluiten wel of niet mee te doen. Volgens dat plan gaat de FotografenFederatie verdwijnen en daarvoor in de plaats komt een nieuwe, grote beroepsvereniging voor fotografen. De aangesloten organisatie binnen de FotografenFederatie (BFN, GKf, MWF, PANL, SVFN, MPN en onafhankelijk aangesloten fotografen) zullen dan op kunnen gaan in de nieuwe beroepsvereniging. De NVF, als enige geen zelfstandige organisatie maar een sectie van NVJ, zal zich met een convenant aan de nieuwe vereniging verbinden.

De FotografenFederatie en NVF trokken al met elkaar op richting uitgevers en overheden in nauwe afstemming met andere beroepsorganisaties NVJ, BNO en Pictoright en Platform Makers. Een gezamenlijke lobby heeft inmiddels bewezen veel meer invloed te hebben.
Samen met andere beroepsorganisaties in de creatieve sector richt de nieuwe beroepsvereniging voor fotografen haar blik op 2020, waarbij de wensen en behoeftes van leden centraal staan, de collectieve vertegenwoordiging nog sterker is vormgegeven en aan de maatschappij de meerwaarde van het vak duidelijk wordt gemaakt.

De overige bij het overleg betrokken partijen hadden al eerder besloten om intensief samen te werken. Grootschalig ledenvoordeel en inkoopkortingen worden collectief uit onderhandeld, en ook is besloten om bijeenkomsten en seminars voor alle, bij verenigingen, aangesloten fotografen open te stellen. PANL, SVFN, MWF en GKf hebben hun bureauwerkzaamheden inmiddels bij het bureau van de Federatie geïntegreerd of zijn van plan dat te doen. Met NVJ zijn bovendien in januari al afspraken gemaakt over de speciaal op fotografen gerichte juridische dienst en over het gezamenlijk organiseren van de beroeps en perskaarten binnen de officiële perskaartenstructuur van NVJ.

Platforms
Er zijn vooralsnog vijf platforms gedefinieerd binnen de nieuwe vereniging: medisch/wetenschappelijk, toegepast commercieel, publieksfotografie, GKf en journalistiek. Binnen een platform worden activiteiten ontwikkeld, specifiek voor een bepaald werkterrein. Fotografen kunnen bij meer platformen actief zijn. Veel fotografen hebben inmiddels een gemengde praktijk

Eindverslag
De verwachting is dat op basis van dit eindverslag een interim bestuur wordt benoemd dat de nieuwe FotografenVereniging zal oprichten, waarna op termijn tijdens een algemene ledenvergadering het bestuur voor de nieuwe vereniging wordt gekozen. De nieuwe vereniging zal dan per 1 juli 2014 van start gaan.

Planning:
Op 1 maart zijn de fotojournalisten (NVF) geïnformeerd over de voorgestelde samenwerking.
De NVF heeft zich positief uitgesproken over de plannen en zal zich aan de nieuwe vereniging verbinden. 

Medio maart worden de voorstellen besproken in de  Algemene Bestuursvergadering  van de FotografenFederatie. De verwachting is dat op basis van dit eindverslag een interim bestuur wordt benoemd dat de nieuwe FotografenVereniging zal oprichten, waarna op termijn tijdens een algemene ledenvergadering het bestuur voor de nieuwe vereniging wordt gekozen.

Leden krijgen informatie over de voortgang tijdens bijeenkomsten, via nieuwsbrieven of hun website. Het rapport ‘Doorkiezen op kracht’ en een beleidsplan worden in de week van 24 maart naar alle leden gestuurd. De verenigingen zullen uiterlijk medio mei ledenvergaderingen houden en hun leden de mogelijkheid geven hun stem te laten horen.

De komende twee maanden zal dus blijken in hoeverre het beoogde doel zal worden bereikt en zal door de individuele verenigingen de nabije toekomst worden bepaald. Er is door alle aanwezige vertegenwoordigers een commitment uitgesproken om zich in te zetten voor één beroepsorganisatie voor professionele fotografen en het draagvlak wordt door alle betrokken partijen gezien als bijzonder groot.