Feldmann ontvangt Hugo Boss Prize

De Duitse kunstenaar Hans-Peter Feldmann, wegbereider voor de huidige waardering van alledaagse foto’s, heeft gisteren in het Guggenhuim Museum in New York de Hugo Boss Prize ontvangen. Daar is een bedrag aan verbonden van 100 duizend dollar. Feldmann (67) is de oudste kunstenaar die deze prijs krijgt, die de afgelopen jaren vooral is verleend aan jongeren rijzende sterren.
Feldmann wordt vaak genoemd als een voorloper van onder meer Nederlandse kunstenaars als Erik Kessels en Hans Aarsman. Hij publiceerde enkele boeken met fotoverzamelingen en heeft onder tentoonstellingen gehad in Spanje, Zweden en Duitsland.

New York Times: German Artist Wins $100,000 Prize