Festival Naarden verlengt mogelijkheid insturen

In verband met opstartproblemen van het systeem om foto’s te uploaden hebben de hoofdcuratoren besloten om de inzendtermijn te verlengen tot en met 5 februari 2011, aldus een persbericht van het Fotofestival Naarden. Fotografen hebben zo een week langer de tijd om werk voor te dragen voor het festival dat zich dit voorjaar richt op portretfotografie. De Volkskrant doet mee als mediapartner.
Informatie over het uploaden en de voorwaarden om in te zenden is te vinden op www.fotofestivalnaarden.nl

Het ingestuurde materiaal wordt beoordeeld door de hoofdcuratoren en een selectiecommissie waarin de fotografen Reinier Gerritsen, Krijn van Noordwijk en Peter van de Wijngaart zitting hebben.

Hieronder het complete en vernieuwde persbericht:

HET FOTOFESTIVAL NAARDEN KOMT ER WEER AAN!!
De twaalfde editie van ons prachtige Fotofestival Naarden vindt plaats van 21 mei t/m 19 juni 2011 in de vestingstad Naarden.

BESTUUR
Het FotoFestival Naarden heeft een nieuw bestuur dat met groot enthousiasme en inzet inmiddels druk bezig is met de voorbereidingen voor het volgende festival.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
André van der Velde, voorzitter en PR
Ansco Dokkum, penningmeester
Eduard Planting, bestuurslid en hoofdcurator
Feiko Koster, bestuurslid en hoofdcurator
Wim van den Berg, bestuurslid en belast met subsidies en sponsoring

Coördinator van het festival is Joke Smit-Braan, info@fotofestivalnaarden.nl

COMITÉ VAN AANBEVELING
In het comité van aanbeveling hebben zitting genomen:

Joyce Sylvester, burgemeester van Naarden
Ronald Plasterk, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA
Auke Visser voorzitter van Groep Publiekstijdschriften
Ronald Vles, advocaat bij Mengelberg, Prillevitz Planten advocaten Naarden
Martijn Sanders, oud-directeur Concertgebouw
Philip Remarque, hoofdredacteur Volkskrant

THEMA
De titel voor het komende festival luidt

Let’s Face it
Portraits of Dutch Photography

De keuze van de hoofdcuratoren wordt als volgt verwoord in het Festivalplan 2011:

“Een belangrijk uitgangspunt van het Fotofestival Naarden is het tonen van de actualiteit. Enerzijds de meest interessante fotografen van dit moment en anderzijds wat er actueel is in de maatschappij. We gaan ervan uit dat fotografen de voelsprieten zijn van de maatschappij en op eigen wijze weten te verbeelden wat er op dit gebied speelt. Hieruit zullen de curatoren het tentoonstellingsprogramma distilleren. In tegenstelling tot de vorige editie zullen we weer gaan werken met een thema.
Voor 2011 is gekozen voor “het portret”. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn Nederlanders al eeuwenlang wereldwijd bekend en beroemd om hun portretten en nog steeds is er een rechte lijn te trekken vanaf de schilderkunst van Rembrandt tot het fotografische heden. “Let’s face it”, Nederlanders maken al eeuwenlang de beste portretten ter wereld!

Om het festival ook in het buitenland onder de aandacht te brengen is bewust gekozen voor een Engelse titel en ondertitel. Het Festival wil voor het getoonde talent ook een springplank naar het buitenland zijn.”

INSTUREN MATERIAAL
In verband met opstartproblemen van het systeem om foto’s te uploaden hebben de hoofdcuratoren besloten om de inzendtermijn te verlengen tot en met 5 februari 2011. Informatie over het uploaden en de voorwaarden om in te zenden vindt u op de FFN website (www.fotofestivalnaarden.nl). Het ingestuurde materiaal wordt beoordeeld door de hoofdcuratoren en een selectiecommissie waarin de fotografen Reinier Gerritsen, Krijn van Noordwijk en Peter van de Wijngaart zitting hebben.

MEDIAPARTNER
Het bestuur van het FotoFestival is bijzonder blij dat de Volkskrant zal participeren als mediapartner van het Festival 2011.

Akademie Vogue Award Fotostyling
Voor de eerste keer schrijft de HBO opleiding Akademie Vogue een fotostylingprijs uit: de Akademie Vogue Award Fotostyling (AVAF).
Deze nieuwe, tweejaarlijkse, prijs is de eerste wedstrijd op het gebied van fotostyling in Nederland. Met deze prijs wil Akademie Vogue fotostyling als volwaardige discipline binnen de fotografie stimuleren. Deze prijs wordt in samenwerking met het FotoFestival Naarden georganiseerd. De eerste prijs bedraagt € 5.000,–, de tweede prijs € 1.000,–.
De wedstrijd is gericht op studenten van fotoacademies, fotografieopleidingen, kunstacademies en recent afgestudeerde fotografen/fotostylisten. De opdracht kan worden uitgevoerd als fotostylist, als fotograaf of als duo fotostylist/fotograaf. Een selectie van de inzendingen zal te zien zijn tijdens het FotoFestival Naarden, tevens zal daar de prijsuitreiking plaatsvinden.
Meer informatie over AVAF2011

Foto Kees Scherer Prijs 2011
Deze bekende prijs voor het beste fotoboek zal ook dit keer worden uitgereikt tijdens het FotoFestival Naarden. De genomineerde boeken zullen gedurende het festival worden tentoongesteld in het Andreashuis.
Aan de Foto Kees Scherer Prijs is een geldbedrag verbonden van € 5.000,–. De prijs gaat naar de Nederlandse fotograaf cq. permanent in Nederland gevestigde fotograaf van het beste Nederlandse fotoboek, dat verschenen is in 2009-2010.
De prijs is in het leven geroepen door de Stichting FotoArchief Kees Scherer en zal voor de tiende keer worden uitgereikt.
Meer bijzonderheden over de prijs vind je hier