Flip Bool lector aan St Joost

Sinds 1 november is Flip Bool benoemd als lector fotografie aan AKV/St. Joost, onderdeel van Avans Hogeschool, te Breda. Het lectoraat heeft als onderzoeksthema ‘fotografische standpunten’.
Met het aantreden van Flip Bool als lector fotografie van het AKV/St. Joost is een belangrijke stap gezet naar de kennisontwikkeling van fotografie door (toepassingsgericht) onderzoek, professionalisering van docenten, vernieuwing van curricula en kennisuitwisseling tussen de academie en het beroepsveld, aldus het persbericht.

Het onderzoek richt zich op de uiteenlopende wijzen waarop fotografen zich ten opzichte van het medium fotografie kunnen verhouden en de positie die zij daar cultureel en maatschappelijk mee kiezen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gebruikt voor vernieuwing van het curriculum van de opleidingen fotografie. Er zal nauwe samenwerking worden gezocht met andere fotografie-opleidingen en culturele instellingen. Hierbij zal een bijzonder accent liggen op de samenwerking tussen het Nederlands fotomuseum en AKV/St. Joost.

Flip Bool heeft binnen en buiten onze grenzen naam gemaakt als medewerker van het Gemeentemuseum Den Haag in de periode 1974-1989. Daar bekleedde hij verschillende functies: van medewerker Prentenkabinet tot hoofd van de afdeling Moderne Kunst. Voorts was hij in het studiejaar 1980-1981 docent moderne kunst en fotografie aan de Universiteit Leiden. In 1989 werd hij directeur van de Stichting Nederlands Fotoarchief in Rotterdam – sinds 2003 de afdeling Collecties van het Nederlands fotomuseum. Flip Bool verzorgde talloze publicaties en tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst, grafische vormgeving en fotografie en was daarnaast onder meer voorzitter van de Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst (1992-1995).

Naast het lectoraat fotografie blijft Flip Bool gedurende drie dagen per week werkzaam als Senior Collecties en Onderzoek bij het Nederlands fotomuseum. Zijn functie als hoofd van de afdeling Collecties zal voorlopig worden waargenomen door Loes van Harrevelt, tot nu toe conservator van de betreffende afdeling.