Foam krijgt tweede negatief advies

De fotografie krijgt er van het rijk de komende jaren niet meer geld bij. Die conclusie valt te trekken uit de adviezen van de Raad voor de Cultuur die 19 april zijn gegeven.
De Raad voor de Cultuur adviseert de rijksoverheid om geen financiële steun te geven aan Foam, het fotografiemuseum in Amsterdam. Voor Foam is dat een pijnlijke zaak, nadat enkele weken geleden de Amsterdamse Kunstraad aan het gemeentebestuur adviseerde om geen subsidie te verlenen. Overigens kan Foam tegen beide adviezen nog bezwaar aantekenen.

– – – – – – – – – – –
• Download de adviezen (in pdf) over Foam, Nederlands fotomuseum, Noorderlicht, Spaarnestad en World Press Photo.
• Alle 834 adviezen zijn te vinden op de website van de Raad voor de Cultuur
• Eerder bericht op PhotoQ: Foam en ACF dreigen subsidie te verliezen
– – – – – – – – – –

Directeur Marloes Krijnen van het Foam: ‘We laten ons niet uit het veld slaan. We hebben wel degelijk het gevoel dat Foam iets wezenlijks bijdraagt: verbanden leggen in de fotografie, Foam Magazine, een expositie in het Vondelpark en veel internationale contacten.’

De Raad voor de Cultuur noemt onder meer de collectievorming bij Foam als zwak punt. Krijnen: ‘Wij willen graag een goede collectie opbouwen. En daar is onder meer geld voor nodig. We bestaan pas twee jaar. Hoe kun je daar nu op beoordelen?’

De Raad voor de Cultuur heeft op 19 april 2004 bekend gemaakt welke kunstinstellingen moeten kunnen rekenen op subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) in het kader van de Cultuurnota 2005-2008; en welke niet. Voor de fotografie als geheel is er geen vooruitgang geboekt, bij meerekenen van de inflatie zelfs verlies. De bestaande subsidies dienen te worden voortgezet, aldus de adviezen van de Raad, maar nieuwe aanvragen zijn niet gehonoreerd.

Foam heeft 275 duizend euro rijkssubsidie gevraagd. Conclusie Raad voor de Cultuur: ‘Ondanks de waardering van de Raad voor de voortvarendheid van FOAM, is zijn oordeel over de subsidieaanvraag negatief. FOAM voegt artistiek-inhoudelijk en functioneel te weinig toe aan de bestaande landelijke infrastructuur voor de fotografie.’

Het Nederlands fotomuseum en het fotofestival Noorderlicht moeten wel steun krijgen, aldus de raad. Over het Nederlands fotomuseum: ‘De Raad stemt in met het beleidsplan van het Nederlands fotomuseum en pleit voor continuering van de huidige subsidie (846.750 euro – red). Hij wijst erop dat het museum zich zowel qua locatie als inhoudelijk in een gecompliceerde overgangsperiode bevindt. Om de daarmee gepaard gaande kwetsbaarheid te reduceren zal het museum duidelijk moeten communiceren over de invulling en fasering van de plannen.’

En de conclusie over Noorderlicht: ‘De Raad is positief over Noorderlicht, maar vindt wel dat Noorderlicht zich beter kan richten op haar kerntaken en consolidatie van het bereikte, dan op groei. Hij adviseert Noorderlicht een bedrag toe te kennen op het huidige subsidieniveau.’ Noorderlicht vroeg 550 duizend euro aan en ontvangt nu jaarlijks 206.500 euro.

De subsidie-aanvragen van Spaarnestad en World Press Photo krijgen een negatief advies.
De Raad is ‘van mening dat, gelet op het feit dat de meeste landen de expositie van World Press Photo in twee steden tonen, de noodzaak ontbreekt om in een klein land als Nederland tien steden aan te doen. De plannen voor verdere ontwikkeling van educatief materiaal vindt de Raad onvoldoende uitgewerkt. De digitalisering van het archief acht hij zeker van belang, in de eerste plaats voor de organisatie zelf.’

De Raad heeft een positief oordeel over Spaarnestad: ‘Hij is echter van mening dat de instelling allereerst de mogelijkheden dient te onderzoeken voor samenwerking met andere erfgoedinstellingen.’

In totaal zijn 834 subsidieaanvragen in behandeling genomen die samen goed zijn voor een jaarbedrag van 660 miljoen euro. Staatssecretaris Medy van der Laan heeft jaarlijks 390 miljoen euro ter beschikking.