Foam Magazine # 18 komt eraan

Op 21 maart verschijnt het nieuwe nummer van Foam Magazine. Thema is deze keer ‘Displaced’.
De migratie van duizenden mensen van de ene plaats naar de ander, van het ene continent naarhet andere als gevolg van de voortschrijdende globalisering, vormt een wereldwijd vraagstuk waarop nog geen antwoord is gevonden, aldus de toelichting.

Het komende nummer van Foam Magazine presenteertportfolio’s van vijf fotografen die zich proberen teverhouden tot deze immense en complexe problematiek. Fotografen: Jim Goldberg, Dana Popa, Henk Wildschut, Juul Hondius en een historisch portfolio van Prince Roland Bonaparte & Friedrich Carel Hisgen.

www.foammagazine.nl