Foam zit goed, MAI, AFK en ACF niet

Het Foam kan zich koesteren in een blijvende subsidiestroom van de gemeente Amsterdam. Maar andere foto-instellingen zijn de klos. Zo moet het Maria Austria Instituut 30 procent inleveren op het bedrag dat is geadviseerd door de Amsterdamse Raas voor de Kunst. Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, jaarlijks goed voor een aantal foto-opdrachten moet zeer sterk gaan bezuinigen, en het Amsterdams centrum voor Fotografie ACF blijft naast de ruif grijpen.
Dinsdag 14 september is tijdens een persconferentie in het stadhuis het concept Kunstenplan 2005 – 2008: ‘Amsterdam Creatieve Stad’ gepresenteerd.

Het College van B en W heeft de intentie het Amsterdams fotografiemuseum Foam de komende planperiode structureel te blijven ondersteunen met ongeveer een half miljoen euro per jaar. De wethouder gaat hiermee in tegen het negatieve advies van de Amsterdamse Kunstraad, die oordeelde dat het Foam geen duidelijke visie heeft op wat fotografie is en kan zijn en slechts ‘zeer beperkt en vrijblijvend’ vormgeeft aan de gewenste samenwerking met andere fotografie-instellingen. Het college vindt dat het Foam een kans verdient een en ander serieus op de rails te krijgen en merkt daarnaast op dat de publieke belangstelling substantieel is. De wethouder verwacht dat het niet toekennen van de subsidie zou leiden tot faillissement van het Foam en de gemeentelijke overheid zou dan met recht beschuldigd kunnen worden van kapitaalvernietiging.

Ook bij de subsidring van het Maria Austria Instituut, het Amsterdamse Fotoarchief, volgt het College het advies van de Kunstraad niet. Het toegekende bedrag van ongeveer 122 duizend euro ligt ruim dertig procent lager dan het aangevraagde en door de Kunstraad geadviseerde budget. Het archief verhuist in de zomer van 2006 naar het gebouw ‘De Bazel’ aan de Vijzelstraat en de samenwerking met de andere gebruikers (waaronder het Gemeentearchief) zou een besparing moeten opleveren, vindt de wethouder. Adriaan Elligens, directeur van het MAI, ziet dat anders. De noodzakelijke digitalisering, de verhuiskosten en verwachte extra huisvestingskosten zijn niet verdisconteerd. De gemeenteraadsleden met kunst in hun portefeuille hebben inmiddels al een brandbrief van het MAI ontvangen.

Op het budget van het Amsterdams Fonds voor de Kunst wil de wethouder zo’n veertig procent gaan bezuinigen. De Kunstraad adviseerde al een vermindering van bijna twee miljoen; vanwege een verlaging van de Rijksbijdrage Beeldende Kunst zal de totale korting op het budget van het AFK rond de drie miljoen euro per jaar uitkomen. Deze bezuiniging komt op een slecht moment voor de gemeentelijke fotografieopdrachten. Het budget voor die activiteit is de afgelopen vijftien jaar niet verhoogd, er is zelfs geen inflatiecorrectie doorgevoerd. Het was de bedoeling daar eens wat aan te gaan doen. Dat zal onder de gegeven omstandigheden niet makkelijk worden.

Met betrekking tot het Amsterdams Centrum voor de Fotografie volgt de wethouder het advies van de Kunstraad en bindigt de subsidie. Evenals de andere instellingen kunnen Bob van den Berg en de zijnen gaan lobbyen en inspreken (de hoorzittingen zijn gepland voor 29 en 30 september), dus het laatste woord hierover zal nog niet gezegd en geschreven zijn (de definitieve besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad op 15 en 16 december.

Eerder op PhotoQ:
Kunstfondsen in de bres voor Foam
‘ACF is brug tussen amateurs, profs en kunsteducatie’

Relevante documenten zijn te vinden onder Opinies: Geachte overheid, wel eens gehoord van fotografie?