Focus neemt Foto over

Focus Media Groep heeft het blad Digifoto, voorheen Foto, van Foto Media Publishing overgenomen. Directeur/uitgever van Focus Dirk van der Spek: ‘Door de ruim 2.500 abonnees met onmiddellijke ingang aan het bestand van Focus toe te voegen en de uitgave van Digifoto stop te zetten, komt alleen al het abonnementenbestand van Focus op ruim 9000 exemplaren waarmee Focus kan concurreren met menig publiekstijdschrift of opinieblad.’
Van der Spek vervolgt: ‘Tezamen met de overige vakbladen FM FotoMarkt en InBeeld positioneert de Focus Media Groep zich nu nog meer als marktleider voor de gehele imaging branche.’

‘Met de overname is de cirkel weer rond. Foto is ruim 50 jaar geleden door de NV Focus opgericht als culturele tegenpool van het fototechnisch georiënteerde blad Focus. Die combinatie heeft in volledige harmonie stand gehouden tot eind 1985 waarna toenmalig uitgever Elsevier, na vergeefse fusiepogingen met overige fotobladen en wegens een veranderende uitgeefpolitiek beide bladen aan de respectievelijke hoofdredacteuren verkocht. Met Focus is het sinds die tijd voor de wind gegaan. Helaas was dat niet zo bij Foto, waar een veel te trage anticipatie op de nieuwe ontwikkelingen, en dan met name het verzet tegen de digitale ontwikkelingen, het blad regelmatig in de gevarenzone deed belanden. Slechts de overname indertijd door uitgever Koen de Witte, een vernieuwd redactieteam en de naamsverandering naar Digifoto redde het blad van de ondergang. De oplage steeg aanzienlijk. Helaas vergde deze inzet het uiterste van een te klein redactieteam en moegestreden heeft uitgever Koen de Witte Focus, als meest bij Digifoto passende tijdschrift, benaderd om de uitgeefverplichtingen naar de trouwe abonnees over te nemen.’

Naast Focus bleken ook andere partijen geïnteresseerd in overname van het blad en haar abonneebestand. Jan van der Schans, uitgever van onder andere PF en Kunstbeeld, en Eduard de Kam, als publicist en fotograaf verbonden aan onder andere PF, besloten vorige week, in een vergevorderd stadium van onderhandeling met de uitgever van Foto Koen Witte, niet verder door te praten.

Witte kwam niet af met de toestemming de feiten rond het abonneebestand te laten controleren, waarop Van der Schans en De Kam de onderhandelingen stop zetten. Er lag toen inmiddels al een bod van de uitgever van PF. Het lijkt waarschijnlijk dat het bod van Focusmedia voor de uitgevers van Foto interessanter was.