Focus viert 90 jaar met herdruk

Focus, ‘maandblad voor fotografie & imaging’, bestaat 90 jaar en dat viert het blad met een extra aantal pagina’s en een herdruk van het eerste nummer, van 10 januari 1914 (zie het omslag hieronder). Het blad – ’tiendaagsch fotoblad voor Groot-Nederland’ – was indertijd een initiatief van Adriaan Boer, uit ontevredenheid ontstaan over zijn werk voor het blad ‘De camera’.
De huidige Focus heeft geprobeerd het oude nummer zo getrouw mogelijk te herdrukken. Belangrijkste verschil is dat er nu twee foto’s van Ernst A. Loeb zijn meegedrukt, terwijl die toen op speciaal papier werden gedrukt en als bijlage in het nummer werden geplakt. Boer hoopte in het laatste artikel op sneeuw: ‘Het groote voordeel van sneeuw is dat daardoor het landschap vereenvoudigd wordt in zijn vlakken. De onbeduidende dingen verdwijnen en de vormen worden groot. Juist door deze eigenaardigheid komt het, dat sneeuwopnamen, als ze technisch goed zijn, spoedig meer ,,artistiek” aandoen, dan gewone foto’s, die veelal bedorven worden door de vele details.’