Fonds BKVB benoemt Annelies Kuiper tot intendant

Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) heeft Annelies Kuiper vanaf 1 mei 2009 als intendant voor documentaire fotografie aangesteld. Het Fonds meent in Annelies Kuiper de juiste persoon gevonden te hebben om de documentaire fotografie een krachtige impuls te geven. Annelies Kuiper was de laatste jaren beeldredacteur van nrc.next.
Het persbericht van het Fonds BKVB meldt verder:

De documentaire fotografie lijkt zich in een overgangsfase te bevinden. Het Fonds BKVB werd geattendeerd op nieuwe vragen en behoeften binnen het vakgebied. Een stuurgroep met o.a. Frits Gierstberg (hoofd tentoonstellingen Nederlands Fotomuseum, bijzonder hoogleraar Fotografie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Rob Hornstra (documentaire fotograaf) heeft geinventariseerd welke knelpunten een kansrijke en vruchtbare beoefening van de discipline in de weg staan. Hieruit is een concept programmadocument voortgekomen dat zal worden voorgelegd aan de vakwereld en vervolgens zal dienen als uitgangspunt voor de werkzaamheden van de intendant.

Speerpunten van het programmadocument zijn o.a. de instelling van een jaarlijkse prijs voor de documentaire fotografie, de internationalisering van Nederlandse documentaire fotografie, het samenbrengen van fotografen en nieuwe opdrachtgevers, aanhaken bij bestaande opdrachten en instellingen om vernieuwing en experiment te stimuleren. Tijdens het Fotofestival Naarden in mei zal een bijeenkomst worden georganiseerd waar het programma wordt gepresenteerd en de vakwereld kan reageren.

Annelies Kuiper zal deze functie voor de periode van twee jaar vervullen. Deze tweejarige stimulering bestaat naast de reguliere mogelijkheden voor individuele fotografen om subsidie voor zelfstandige projecten aan te vragen bij het Fonds BKVB. Binnenkort zal bij hetzelfde Fonds eveneens een intendant voor strips aan de slag gaan. De extra aandacht voor beide disciplines komt voort uit vragen van betrokkenen uit de betreffende vakgebieden die vaststellen dat de mogelijkheden voor beoefenaars van deze disciplines te beperkt zijn.

Annelies Kuiper (1974) was de afgelopen drie jaar fotoredacteur bij nrc.next. Daarvoor werkte zij als (invallend) beeldredacteur voor het Volkskrant Magazine, is freelance fotograaf en geeft op meerdere kunstacademies gastlessen. Zij heeft journalistiek gestudeerd in Zwolle en fotografie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.