Fonds publiceert eindverslag intendantschap documentaire fotografie

Het Mondriaanfonds, de opvolger van het voormalige Fonds BKVB , heeft vandaag het eindverslag gepubliceerd van het intendantschap documentaire fotografie. Het is een opsomming van activiteiten van de intendant, Annelies Kuiper, en de stuurgroep die haar aanvankelijk begeleidde, en die vanaf december 2010 – na Kuipers vertrek – haar werkzaamheden min of meer overnam.
Met het intendantschap wilde het fonds de ontwikkeling van de documentaire fotografie een impuls geven, met als doel: ‘… het ondersteunen van vernieuwing en experiment, het vergroten van de bekendheid van de Nederlandse documentaire fotografie in binnen- en buitenland, het stimuleren van documentaire opdrachten en het bevorderen van (kunst)onderwijs en onderzoek op dit gebied.’

Conclusie van het eindverslag: ‘Met de bijdragen aan bovengenoemde projecten is het intendantschap tot een succesvol eind gebracht. De intendant heeft in overleg met het Fonds BKVB halverwege het tweede jaar haar taak neergelegd nadat de speerpunten van het programma voldoende waren uitgezet. De ingeslagen wegen worden door anderen binnen het vakgebied voortgezet, wat ook de bedoeling van het intendantschap was.’

Download de pdf bij het Mondriaanfonds: Eindverslag intendant documentaire fotografie

Overigens komt de website van de intendant, dutch-doc.nl, in handen van de organisatie van de Dutch Doc Award. Op de home page lezen we dat per 15 februari de samenvoeging een feit zal zijn. Die datum is nog even uitgesteld, omdat de technische aspecten van de overschakeling meer tijd kosten.
dutch-doc.nl: Dutch-doc.nl en Dutch Doc Award fuseren

Het fonds organiseert in samenwerking met PhotoQ een afsluitend debat over documemtaire fotografie, op 8 maart 2011 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De zaal is sinds een week geheel volgeboekt en de wachtlijst is inmiddels zo lang dat daar geen nieuwe namen meer voor worden genoteerd. Uiteraard volgt er wel een uitgebreid verslag op de sites van het Mondriaanfonds en PhotoQ.
Eerder op PhotoQ: Debat documentaire fotografie op 8 maart

Vorig jaar is er vooral op PhotoQ uitgebreid gedisuccieerd over het intendantschap en over de Dutch Doc Award: discussie Dutch Doc