Fonds zoekt fotografen

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft voor de realisatie van fotografieprojecten een apart budget beschikbaar. Dit jaar is hier nog niet voldoende gebruik van gemaakt en daarom roept het Fonds fotografen op om een aanvraag in te dienen.
Bij de beoordeling van de aanvragen wordt verder gelet op de kwaliteit van het project, het publieksbereik en het belang voor Amsterdam of fotografie als discipline. Projecten waarin Amsterdam of haar bewoners een rol spelen, genieten de voorkeur.

Per aanvraag is een maximale bijdrage beschikbaar van 5000 euro.
De eerstvolgende indiendatum dit jaar is 18 augustus 2008.

Het aanvraagformulier en de indiendata zijn te vinden op de website van het Fonds (zie ‘Geld’ – ‘Basisregeling’)

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Roy Cremers, stafmedewerker: rcremers@afk.nl
/ 020 – 520 05 35