Foto op canvas? Toestemming nodig!

Uit een recent arrest van het hof Den Bosch is af te leiden dat niet zonder toestemming van de auteursrechthebbende mag worden overgegaan tot ‘canvas transfer’. Dit procedé wordt met name voor posters toegepast, maar kan net zo goed voor (ontwikkelde) foto’s worden gehanteerd.
Hoe werkt het procedé waarover het Hof oordeelde precies? Men neme een papieren poster. Op die poster brengt men een kunststof laag laminaat aan, zet de afbeelding van het papier -door gebruikmaking van een chemisch procedé- over op een canvasdoek en spant het doek op een houten frame. Het procedé en het resultaat wordt ‘canvas transfer’ genoemd.

Dit levert volgens het Hof auteursrechtinbreuk op. Hoewel de rechter in eerste aanleg dat anders zag, oordeelt het Hof dat de auteursrechten van rechthebbenden op de werken die zo op canvas worden omgezet worden geschonden. Er is kort gezegd sprake van een nieuwe openbaarmaking van de poster, die in een andere vorm onder het publiek wordt verspreid, leidend tot nieuwe exploitatiemogelijkheden. Meer uitleg hierover in mijn blogbericht.

Bij het overzetten van een foto op canvas (op vergelijkbare wijze), zal met inachtneming van deze uitspraak eveneens toestemming nodig zijn van de rechthebbende op de foto. Ook bij het uitvoeren en verhandelen van een ‘canvas transfer’ van foto’s is naar mijn mening sprake van een wezenlijk andere toestand en een ander uiterlijk van het fotografische werk. Met kracht van argumenten van het Hof komt dit door de zichtbare canvas achtergrond en het matte aanzien van het canvas. En de kleur van de ‘canvas transfer’ heeft, voor zover ik weet, ook een ander aanzien dan die van een foto(grafische afdruk). De prijs van een foto zal ook lager zijn dan die van de ‘canvas transfer’. Hierdoor kan men met de ‘canvas transfer’ een nieuw publiek bereiken, namelijk consumenten die meer geld willen neertellen om een ander product aan de muur te hebben dan een (niet ingelijste) foto. Dit leidt tot een nieuwe exploitatiemogelijkheid.

Het overzetten van (ontwikkelde) foto’s op canvas is dus voorbehouden aan de fotograaf-rechthebbende. Indien in voorkomende gevallen er een ‘canvas transfer’ plaatsvindt die onder de hier besproken rechtsregels valt, is daarvoor voorafgaande toestemming nodig van de rechthebbende. Fotografen, en ondernemers die zich met ‘canvas transfer’ bezighouden, zullen hiervan goede nota moeten nemen.


http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV0773

http://dirkzwagerieit.nl/2012/01/13/posters-op-canvas-verboden/

Joost Becker is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: becker@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 77).