Fotoboek toont burgeroorlog Nepal

Vandaag is het fotoboek A People War in Nederland in de verkoop gegaan. Het boek vertelt het verhaal van de tien jaar durende burgeroorlog in Nepal. Het boek bevat 180 foto’s van meer dan 75 fotografen.
In 1996 mocht de maoïstische Communistische Partij niet meedoen aan de verkiezingen. Zij besloot onder leiding van Prachanda met geweld de machthebbers te verdrijven, en niet altijd zonder succes. Sindsdien heeft het land veel transformaties doorstaan. In 1990 werd het een democratie, tussen ’94 en ’95 stond een communist aan het hoofd van de regering, in 2002 trok koning Gyanendra de macht naar zich toe, maar herstelde later de democratie. Sinds 2005 is de koning weer de enige machthebber. Gyanendra regeert sindsdien als een autoritaire monarch.

Ondertussen veroverden de communisten steeds meer land. Er zijn tussen de 10 en 12 duizend communistische strijders en zij hebben zestig procent van het land in handen. De oorlog heeft aan bijna 15 duizend mensen het leven gekost en 100 duizenden hebben hun huizen moeten verlaten. In november 2006 werd er een vredesakkoord bereikt tussen de communistische rebellen en de heersende macht. Het fotoboek brengt dan ook de periode tussen ’96 en ’06 in beeld.

Initiatiefnemer Kunda Dixit, Nepalese redacteur en journalist bij Nepali Times, zegt dat het maken van het boek veel werk was en dat het voor alle betrokkenen een groot en spannend project was. Uit 2500 foto’s, ingestuurd door 113 fotografen, moest een selectie worden gemaakt. Een internationale commissie, zo meld het Himalaya Archief Nederrland, waar naast Dixit de Bengalese fotograaf Shahidul Alam en de Singaporese oorlogsfotograaf en assistent professor journalistiek van de Nanyang Technological University in Singapore Shyam Tekwani onderdeel van uitmaakten, boog zich over de foto’s.
Het boek wordt uitgegeven door nepa-laya. De uitgever heeft journalisten en fotografen die de burgeroorlog in beeld hebben gebracht gevraagd hun foto’s op te sturen. In het boek zijn geen foto’s opgenomen van de bloederige strijd. Dat komt omdat het oorlogvoeren vaak ’s nachts gebeurde, maar ook omdat de samenstellers juist willen laten zien hoe een oorlog de gewone mensen raakt, hoe mensen leven in een land dat aan vernieling ten onder gaat.

Dixit zegt in een interview dat het boek een waarschuwing is aan de leiders om hun volk niet weer in een oorlog te storten. Dat de foto’s laten zien dat een oorlog teveel leed en pijn met zich meebrengt. Ook zegt hij dat het boek een eerbetoon is aan het herstellingsvermogen en de kracht van het Nepalese volk dat tien jaar lang in een oorlogssituatie heeft geleefd.

• Bekijk enkele foto’s: www.apeoplewar.com