Fotobureaus willen twitterfoto’s beroemdheden

Deze week is er onrust ontstaan door een afspraak die het bedrijf Twitpic – waarmee je foto’s kunt tweeten – heeft gemaakt met het fotobureau WENN, dat is gespecialieerd in nieuws over beroemde mensen in de showbusiness. Aan de ene kant beweert WENN dat zij kunnen voorkomen dat media de foto’s zonder toestemming van en vergoeding voor de maker publiceren, anderzijds blijft onduidelijk of de maker deelt in de opbrengst die WENN eventueel haalt als dergelijke foto’s worden verkocht.
De kwestie speelt tegen de achtergrond dat steeds meer bladen en websites die zich richten op nieuws over celebrities foto’s publiceren die amateurs maken van beroemdheden die ze al dan niet toevallig tegenkomen en die ze via Twitter en dergelijke verspreiden. Die foto’s worden vrijwel altijd gebruikt zonder de wettelijke verplichting na te komen om de maker om toestemming te vragen (en een eventuele vergoeding te bespreken).

Twitpic zorgde bovendien voor verwarrin door aanvankelijk onduidelijk te zijn over de vraag bij wie het auteursrecht berust van de foto’s die mensen via deze dienst verspreiden. Deze week meldde directeur Noah Everett dat de algemene voorwaarden zijn aangepast: het auteursreht bliljft bij de maker berusten, maar: wie naar Twitpic uploadt geeft gelijk aan het bedrijf toestemming om het materiaal niet-exclusief en zonder vergoeding te laten gebruiken om een wijze die Twitpic goed dunkt.

Meer bij British Journal of Photography: Photo agency’s CEO addresses TwitPic controversy