Fotodok zoekt foto’s Doel

In mei 2009 presenteert Fotodok een dubbeltentoonstelling over Doel in Utrecht en op Fotofestival Naarden. Doel is een klein dorp in België, dat al tientallen jaren in zijn voortbestaan wordt bedreigd door uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven. Hierdoor is Doel een geliefd onderwerp voor vele fotografen. Fotodok, organisatie voor documentaire fotografie, zoekt foto’s van Doel voor de tentoonstellingen.
In Utrecht staat het verhaal van Doel centraal staat. Op Fotofestival Naarden wordt Doel ingezet om een grotere fotografische vraag aan de orde te stellen, namelijk; ‘wat maakt iets tot een goed onderwerp/verhaal voor een fotograaf?’. Fotodok doet aan de hand van fotomateriaal onderzoek naar deze vraag, in beeld en woord.

Uit hun oproep:

Voor deze tentoonstelling zijn we op zoek naar beeldmateriaal. Inzending is open voor iedereen, van amateur tot professional, van individuele beelden tot fotoseries.

Stuur je foto’s voor 1 maart 2009 naar doel@fotodok.org (grote bestanden graag via www.yousendit.com)
of naar FOTODOK, postbus 1011, 3500 BA Utrecht

Vermeld duidelijk naam en contactgegevens.
LET OP: bij inzending verleen je toestemming voor publicatie van de ingezonden beelden voor dit project.

Neem voor meer informatie contact op met Bart Sleegers: bart@fotodok.org