Fotofucken in verkiezingsstrijd VS

Het imago van de Amerikaanse presidentskandidaat John Kerry heeft een deukje opgelopen door een fotomontage. Photoshop is daarmee een wapen geworden in de politieke strijd.
Het gaat om een uit twee foto’s samengevoegd beeld waarop John Kerry is te zien met Jane Fonda, de actrice die in de jaren zeventig fel actie voerde tegen de oorlog in Vietnam. Ten onrechte is de suggestie gewekt dat Kerry, die zich tot op zekere hoogte erop laat voorstaan dat hij in Vietnam zijn militaire taken naar vermogen heeft vervuld (commandant van patrouilleboten op rivieren, drie maal gewond geraakt), op de bewuste protestbijeenkomst aanwezig was.

En hoewel bekend is geworden dat het om een onechte foto gaat, zal het beeld zich bij menige Amerikaan toch in het geheugen nestelen.
Zie de visuele uitleg op de Urban Legends Reference Pages.

De ironie wil echter dat er ook een foto is van een andere protestbijeenkomst waarop beiden wel samen te zien zijn. Gevonden voer voor Republikeinen en Vietnamveteranen die zich storen aan de veranderde opvattingen van de Democratische presidentskandidaat Kerry na zijn terugkeer uit Vietnam. Hij was onder meer oprichter van Vietnam Veterans Against the War. Zie de foto bij
www.newsmax.com. Fonda maakte zich gehaat bij veel Vietnam-veteranen door een reis naar Noord-Vietnam, die indertijd veel publiciteit trok.

Alle drie de foto’s zijn afkomstig van het grote fotoarchief Corbis. De in elkaar geschoven foto’s zijn in 1972 op een bijeenkomsts in Florida gemaakt door Ken Light, een fotograaf met een Democratische voorkeur. Zijn reactie is te lezen bij the Guardian.