Fotograaf Henk Nieuwenhuijs (94) overleden

Door middel van een advertentie in De Volkskrant heeft zijn familie bekend gemaakt dat op 15 augustus de Nederlandse fotograaf Henk Nieuwenhuijs is overleden en men inmiddels in familiekring afscheid van hem heeft genomen. Zijn zoon Bart Nieuwenhuijs verstrekte Photoq telefonisch enige informatie.
Henk Nieuwenhuijs is op 23 juli 1913 in Amsterdam geboren. Hij werd opgeleid in de grafische richting en werkte aanvankelijk als zetter en retoucheerder bij dagblad Het Vrije Volk. Begin jaren veertig ging hij steeds meer fotograferen en na de oorlog nam hoofdredacteur Weehuizen hem in dienst bij weekblad De Katholieke Illustratie.

De uitgever van het weekblad, uitgeverij Spaarnestad, fuseerde in de jaren zestig met de Geïllustreerde Pers. De Katholieke Illustratie ging in 1968 min of meer op in De Nieuwe Revu en Nieuwenhuijs fotografeerde vervolgens voor verschillende uitgaven van de Geïllustreerde Pers. Met Hanny van der Horst, de toenmalige hoofdredactrice van Margriet, reisde Henk Nieuwenhuijs door Afrika. Samen maakten zij een reeks artikelen: ‘Als reizende huisvrouw door Afrika’.

Naast zijn werk voor de dag- en weekbladen fotografeerde Nieuwenhuijs voor vakbonden als de NVV en bedrijven als de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Hij maakte foto’s van de watersnoodramp in 1953 die zijn opgenomen in De Ramp. Deze uitgave, compleet met een voorwoord van H.M. de Koningin, verteld in woord en – vaak keihard – beeld over de gevolgen van de grootste overstroming uit onze recente geschiedenis.

Het Spaarnestadarchief bevat een reeks foto’s van Nieuwenhuijs. Zijn zoon, de fotograaf Bart Nieuwenhuijs, beheert zijn fotografische nalatenschap. Hij heeft inmiddels een aantal van de beste foto’s van zijn vader gedigitaliseerd.