Fotografen en filmers voeren actie tegen nieuwe regels in New York

De nieuwe regulering, opgesteld door de ‘Mayor’s Office of Film, Theater and Broadcasting’, zou fotografen en filmers ernstig beknotten in hun mogelijkheden, stelt de actiegroep Picturenewyork.
Tijdens bijeenkomsten, demonstraties, door middel van een website, een petitie en bezwaarschriften protesteren zij tegen deze in hun optiek ongrondwettelijke plannen.

De new yorkse verordening, waartegen burgers tot 3 augustus bezwaar kunnen aantekenen, vereist toestemming voor twee of meer mensen die langer dan 30 minuten op één plek in het openbaar domein een camera gebruiken. Ook moet toestemming gevraagd worden wanneer vijf of meer mensen langer dan tien minuten in het openbaar gebruik maken van een statief, inclusief de tijd die het kost om de apparatuur op te bouwen.

De vergunningen zouden gratis zijn, maar het probleem ligt in de bankgarantie voor de aansprakelijkheidsverzekering, die ook verlangt wordt. Die bankgarantie zou 1 miljoen dollar gaan bedragen. Onafhankelijke fotografen en filmers beschikken in de regel niet over dergelijke reserves.

De actievoerders stellen dat het op dit moment al vaak problematisch is om op straat te werken omdat individuele politieagenten de wet niet kennen en fotografen en filmers verjagen. Wanneer deze verordening in deze vorm geëffectueerd wordt, is de kans groot dat zij nog veel vaker worden lastig gevallen danwel verjaagd, aldus actievoerders. Daarnaast worden vergunningen verleend voor een bepaalde plek, datum en tijdstip, zodat de filmer of fotograaf maar moet afwachten of bijvoorbeeld de lichtomstandigheden op dat moment, op die plek wel voldoen.

De afgelopen week hebben vele betrokkenen gereageerd door protest aan te tekenen bij de new yorkse overheid. Het betreft modefotografen, cameramensen van locale stations, onafhankelijke filmers, ‘straatfotografen’, liefhebbers die video’s maken om op U-Tube te publiceren, maar ook vogelaars en natuurfotografen die opnamen maken in Central Park.

Nadat de bezwaren zijn geïnventariseerd zal de besluitvorming snel op gang komen. Een woordvoerder van het betreffende overheidsbureau heeft aangegeven dat er nog deze zomer een beslissing genomen zal worden.