Fotografen kunnen studeren op ‘citygraphy’

Aan de Jan van Eyck Academie in Maastricht wordt op 2 juni het symposium ‘Water in the city’ georganiseerd. Het is een onderdeel van het onderzoeksproject ‘Citygraphy, 19de- en 21ste-eeuwse topografische fotografie in Maastricht.
Het symposium gaat over de beeldvorming van het water in de stad in de 19de eeuw: het water dat uit de stad geweerd wordt – bij voorbeeld om hygiënische redenen – en het water dat een belangrijke functie krijgt op het vlak van mobiliteit en industrialisering. En er is de esthetische functie in parken en groenzones.

‘Citygraphy onderzoekt de rol van de 19de-eeuwse fotografie in het bewustzijn en de perceptie van de Europese stad als historisch brandpunt – een basisonderwerp over de krachten van de modernisatie,’ aldus de uitnodiging. Fotografen die willen deelnemen aan het onderzoeksproject moeten zich aanmelden voor 6 juni.

• Meer informatie: www.janvaneyck.nl