Fotografen stuurden familie Hazes geen materiaal

Weinig of geen fotografen hebben foto’s van de Hazes-herdenking op maandag 27 september in de AmsterdamArena doorgestuurd ten behoeve van de nabestaanden. De organisatie had een oproep daartoe gedaan in het contract dat professionele fotografen moesten ondertekenen, maar naar verluidt is daaraan geen gehoor gegeven.
De fotografen die aan het werk waren tijdens de historische Hazesherdenking in de Arena kregen vlak voor die bijeenkomst van de organisatie te horen dat zij geacht werden zich aan enige ‘huisregels’ te houden. De organisatie van deze bijzondere avond was in handen van Mojo, EMI en de familie Hazes. Zij legden beperkingen op het gebruik van de foto’s die op die avond gemaakt zouden worden.

De ceremonie in de Arena was openbaar: iedereen kon naar binnen, ook een amateurfotograaf met een 1000 millimeter lens. Hun professionele collega’s werden echter geacht zich te laten accrediteren en het contract met de ‘André Bedankt Huisregels’ te ondertekenen.

Voor fotografen golden en gelden de volgende restricties:
– ze mochten alleen vanaf de aangewezen plekken fotograferen (voor de meesten van hen betekende dat de bovenste ring van de eretribune),
– ze mogen de door hen vervaardigde foto’s laten plaatsen in op Nederland gerichte publicaties zoals dag-, week-, maandbladen en internetmedia gedurende een periode van zes maanden na de afscheidsceremonie op 27 september 2004,
– de familie en/of EMI kan nadere beperkingen stellen aan de openbaarmaking. De fotograaf dient op een eerste verzoek hiertoe gevolg te geven;
– overige (exploitatie-) handelingen zoals bijvoorbeeld openbaarmaking anders dan hierboven genoemd en verveelvoudiging anders dan in genoemde bladen, zijn nadrukkelijk niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EMI Music.

Sommige fotografen twijfelen nu of ze hun foto’s aan hun persbureaus zullen doorsturen. Onder de hierboven geformuleerde ‘huisregels’ is het vooralsnog onmogelijk om een foto in een geschiedenisboek of een jaarboek over 2004 te plaatsen.
In het aan de fotografen verstrekte overzicht van de huisregels staat een oproep kopieën van de foto’s aan E.M.I. te sturen, die ze verzamelt en doorstuurt naar de familie Hazes. Uit mededelingen van de platenmaatschappij valt af te leiden dat deze oproep niet of nauwelijks tot medewerking van fotografen heeft geleid.